Start Over


Царят и Царицата посетиха Археологическия музей във Варна.
Аутопсията на убития Н. Боев.
Разбойници в `Гениш-Ада`.
Заболяванията в града.
Общинският съвет и прехраната.
Субсидии за няколко практически училища.
Кожарско-сараческо училище се открива в Шумен.
Пристигнали параходи.
Увеличена е такса кръвнина.
I-ия тим на националистическото гимнастическо д-во `Макаби` - Варна ще се състезава с провадийския тим `Цион`.
Ваксинацията на децата против едра шарка.
Два таляна са отпуснати на рибарското училище.
Духова музика и струнен оркестър са сформирани към запасното подофицерско благотворително д-во `Другарски съюз` във Варна.
Общо редовно събрание на Варненското колоездачно д-во.
Пристигнал е в града г-н Вилхелм фон Тома, кореспондент на `Мюнхен Нойесте Нахрихтен`.
Заловен крадец.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 11 окт.
С постановление N 401 [са уволнени служители].
Съгласно чл. 8 от Закона за застраховане на земеделските произведения от градушка [са назначени комисии].
Постоянната комисия [ще приема молби по бюджета].
Министерството на финансите [е разпоредило ревизии].
Варненски държавен агроном [съобщава за субсидиране на кооперациите].
Варненската Търговско-Индустриална Камара [обявява курс по кроячество и шивачество във Велико Търново].
Важно за земеделците и лозарите.
Общинският театър спрял дейността си.
Годишно събрание на дружеството на жуналистите.
Годишен отпуск на делегатите на Конгреса на служителите по правосъдието.
Относно закриването на Общинския театър и общинската трупа.
Реклами за вестник `Театър и музика` се приемат в печатница `Аракс`, ул. `Княжевска` 10.
Ще бъде ли дигната карантината за холерата в Турция.
Не е даден под съд още управителя на варненската митница.
Изучаване торенето на българските почви.
Изучаване застраховката против градобитнина.
Отпуснати субсидии на 10 земледелчески кооперативни дружества.
Опити с местна порода добитък.
Реколтата на пшеницата.
По превоза на химическите торове.
Търговското съглашение между Дания и България.
В. `Атине` за аграрния въпрос в Тесалия.
Нова търговско-представителска фирма в Русе.
Износ на храни.
Бюджетите на търговските камари.
Телефона София - Буда-Пеща.
Индустриалния съвет.
Раздаване тютюнево семе.
По безжицния телеграф.
Инжекциите със 606 и чудесните оздравявания в клиниката на д-р Балсамов.
Преобразувана е фирмата С. Бенйозев & Лиджи във Видин.
Хромо-литографията на г-н Панаки Зенгинов.
По вноса на черковните одежди и учебни помагала.
Несъстоятелност злостна.
Обявени в несъстоятелност.
Люцерново семе.
Концерт на руската певица Маргарита Димитриевна Агренева-Славянска.
Стоките от отоманско произхождение.
Лични.,Д-во `Бъдащност`, Стара Загора увеличава капитала си.
Изборите за членове на търговските камари.
По мерките и теглилките.
Началник на търговията става Ив. П. Маналов.
Индустриалния съвет.
Вноса на сушените зеленчуци.
Случките са поучителни.
Министерството на Финансите.
Таксите по мерките и теглилките.
Субсидиите на търговските училища.
Телефонната линия Варна - Бургас.
Фирми в несъстоятелност.
Курс по модерното щампосване.
Химически торове.
Закрит курс по модерно кроячество.
По достоверните сведения.
Фабриката за сапун в Бургас с нови модерни машини.
Наставления за занаятчиите.
Книжнина.
Д-во `Сила` - Плевен.
Общо годишно редовно събрание на Износно-Вносната Банка.
Изучаване фауната на българския черноморски бряг от Руската Императорска Академия.
Пак по правилника за тестените произведения.
Издадено индустриално свидетелство.
По износа на зърнените храни.
Безмитен внос на сурови материали.
Телефона Габрово - Казанлък.
Помощи по занаятите.
По професионалното образование.
Конгреса на търговските камари.
По облагането с мито цигаретата.
Окръжно до управлението на митниците.
Командитно дружество за индустрия.
Реколтата на рапицата.
Министерството на финансите и митниците.
Инсталации за електричество в Габрово.
Преименувана фирма.
Телефонът в Габрово.
Католическа пропаганда - католическият пансион `St. Andre` ще даде концерт в полза на новооснования институт за глухо-немите във Варна.
Некоректно дружество.
Несъстоятелност.,Столарско училище в Габрово.
Общо редовно годишно събрание на Българско Акционерно Винарско Друоество `Грозд` - Варна.
Българската индустрия и държавните учреждения.
За г. министра на правосъдието.
Учредително банково събрание на банка `България`.
Лоша наредба в железниците.
Курс по модерното химическо щампосване.
Нашите железници и чуждия внос.
Помощи за специализиране по занаятите.
По Одеската изложба.
Отзиви за министър Христова.
Закрит обущарски курс.
Помощи на популярните банки.
По данъка занятие.
Вечерен търговски курс.
Варненската Популярна Банка.
Отменен данък в Одрин.
Министерството на финансите и акцизите.
Привършен търговски курс.
Българска Търговска Банка ще изкупва старите си акции.
Пожара в Русе.
Девалвацията на акциите на мината `Принц Борис`.
Безмитен внос.
Курс по модерното обущарство.
Покупка на породисти крави.
Лозарския съвет.
Скакалци и майски бръмбари.
Моряшка стачка.
Представителска къща `Ат. К. Немцов` - София.
Нуждата от банкова агентура на гара Тръмбеш.
От Банка `Гирдап.`
Г-н Иван Д. Буров е подготвил законопроект за `дружествата с ограничена отговорност`.
Общото събрание на акционерите от Съединените Тютюневи Фабрики.
По пренасянето на спиртните питиета.
Постройка на здание за търговска гимназия в София.
Изменение на закона за лова.
Третият конгрес на местната индустрия.
Водосвет по случай полагане основния камък на бъдещото търговско училище.
Тарифа за новлата на жито и каменни въглища.
Руска индустриална изложба в София.
Закона за данъка върху прихода.
Вечерен търговски курс във Враца.
По облагането на пастелите.
Информационното бюро при Бургаската търговско-индустриална камара.
Утвърдени са изборите за членовете на търговските камари.
Дневен ред на XX-то общо събрание на Русенската търговско-индустриална камара (Редовно годишно събрание на Камарата, свикано за 14 ноември 1911 г.).
Тегления на класната лотария.
Отпуснати субсидии на кооперации.
Нова фирма за представителства.
Какво става по договорите ни с Турция.
Текстилна фабрика в Бургас.
По изменението на търговския закон.
За тарифите на транзитните стоки.
Все за Котел ли?
Тегления на класната лотария.
Телефона в Бургас.
Варненски училищен лекар заминал за Щип.
Митинг против изтъпленията в г. Щип.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Завой
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Субсидии
Резултати 55 - 63 от 71.стр.    First Page  Previous Page   7   8  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 68, 11/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [newspaper]
бр. 11, 12/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [newspaper]
бр. 234, 20/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 201, 06/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 216, 05/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 229, 27/04/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 232, 07/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 293, 13/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 307, 13/12/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library