Start Over


Подкрепят правителството в решението му да се търсят по-добри условия при търговските преговори с Турция.
Българското малцинство ще празнува 11 май и по този случй ще излезе специален брой на вестника.
В окръжните съдилища се водят на публични продажби имотите на длъжниците.
Уставът в село Езибей на базарджишката производствена кооперация Пробуда е утвърден, с инициатор Димитър Ц. Попов.
В Базарджик пребиваваха Георги Фотино, председател на калиакренската либерална организация и д-р Даниел, шеф на авересканите от окръга.
Бил възвърнат един забегнал жител на Курт-бунар.
Търговските и земеделските камари от Базарджик и Силистра се превръщат в независими.
Намерен е трупа на жителя от Балчик Ахмед Ибрям.
С параходът Хисар заминаха от Констанцеското пристанище за Турция 1600 турци.
Лозарите-собственици, които трябва да вчасят декларации-формуляри, могат да ги набавят от местния земеделски синдикат.
В празненството за 1 май се отличи хорът на служещите на тютюневия склад, под диригенството на Шчировски.
Гражданите молят да обърнем внимание на управата на общинската баня.
Родителите, които не са ваксинирали децата си ще бъдат глобени.
Раздават дипломи за право на собственост върху земи на колонисти.
Група агент-провокатори са решили да влошат положението на българското малцинство.
Даваме изложение за делото по ратурянето на БКО.
Местната търговска камара е решила да награди производителите на вина. Първа награда взел градоначалника Боршару.
В Базарджишките лозя е станал печален инцидент. Лозарина Илия е бил малтретиран от професионалния побойник Алекс. Пелка.
Жителят от града Митю Кънев, бакалин, се опитал да се самоубие като пил витрион.
От Силистра съобщават, че около 15 души от с. Кайрак били задържани и под арест, обвинени като `болшевици`.
В окръга е паднал дъжд. В село Кюпилер, Кьостекчилер и в каварненско не е валяло.
Има случаи на ухапвания от бесни кучета.
Поправката на страничните улици в Базарджик върви усилено благодарение на кмета Д. Попеску.
В местното окръжно управление и местния конселиер са постъпили оплаквания, че някои искат да посегнат на посевите.
Общественици са агенти пропагандатори.
Умоляваме автора на статията `Повече съзнание` да се яви в редакцията.
Житното тържище от Базарджик ще бъде преместено край пазара до мелницата на Ради Бешков.
Общинския съвет ще реши дали да продължава събарянето на здания в полза на благоустройство.
Речта на Стан Гицеску на Национал-християнското събрание е предадена тъй, щото да уязви малцинствата.
Спортен клуб Елпис ще играе с местния клуб Глория В.К.Ф.Р.
Починала ученичката Тодорка Д. Даскалова.
Девица се самоотрови.
Грешно сме съобщили премията на адвоката Тиню Прихов от стрелковото състезание.
Търговската камара от Калиакренски окръг наново открива в Базарджик Търговска гимназия. Към училището ще има пансион.
В Южна Бесарабия живеят 400 000 българи. Получаваме молби да им изпратим буквари и помагала.
Окръжният управител и командата на жандармерийския легион разследваха произволите и грабежите на фелдфебела Костика Мехединци, шеф на поста от с. Кочина.
Предстоят избори за Търговската камара.
Безплатните ученически трапезарии още не са открити.
Ще се състои събранието на адвокатите от Калиакра.
Добруджанецо, изплащай абонамента си.
По случай имения ден на Kрал Карол учрежденията няма да работят.
Общинският съвет ще име заседение.
Цените на зърнените храни са неизменени.
Падналите дъждове са благоприятни за сеитбите.
Съдебните инстанции се пълнят с българи, които се съдят помежду си.
През Базарджик на път за Балчик мина Кралица Мария.
Инспекциите на българските частни училища са към своя край.
Свещенникът Бълан от Калиакра е съдед, защото е фалшифицирал удостоверение.
Умоляваме кореспондентът ни от Болград да ни държи в течение със случващото се в Бесарабия.
Правителството взема строги мерки против всички търговци и продавачи, които изкуствено повишават цените.
Органът на местната Национал-църанистка организация помества статия `Патологическият случай Кола Чумети`.
Изборите за Калиакренската търговска камара. Начело на едната група стои Панаитеску, а на другата Войкулеску.
Дело против редактора Любен П. Станчев за статията му относно изстъпленията в село Конак.
Проф. д-р Н. Г. Лупу представя антиневралгическо средство Антидолор, което премахва главоболие, мигрена, настинка.
Калиакренския окръжен съд избра седем нови члена от управителния съвет на базарджишката търговско-индустриална камара.
Ще бъде осветена балчишкото пристанище.
Параходът Марица посети кюстендженското пристанище.
Влезе в сила конвенцията подписана между България и Румъния за железопътното съобщение между гарите Оборище и Ботево.
Младежите от набор 1940 следва да запишат за подготвителни военни обучения.
Някои учители принуждавали децата да им чистят градините, носят вода и дърва.
Спортно дружество Глория ВКФР се състезава в Констанца с Марина.
Улиците Михаил Когълничану и Петру и Асан от известно време са занемарени. Лампите не се палят.
Кражбите в града зачестиха.
Изборите на местната Търговско-индустриална камара.
Всички с дипломи, дадени от преди войната, да ги екивалират.
Нареждане да се преследват спекулантите търговци, които повишават цените, и да се обръща внимание на оплакванията на гражданите.
В движение има специални автобуси, минаващи от южната гара, общината, Шадърфана, площад И. Г. Дука, житното тържище и обратно. Файтонджиите негодуват.
Нови инструкции по облагането с патент на новооснованите фирми.
Освещаване на новото пристанище в Балчик. Ще присъства министъра на съобщенията Франасович.
Има случаи на скарлатина.
Спортния клуб Глория ВКФР замина за Браила ще се състезава с ВТМ Браила.
Граждани ни молят да обърнем внимание на властите, че шофьори карат колите си сс голяма бързина.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Беседи на ветеринарен лекар
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Куриер
 Ловна просвета
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народна сила
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последен час
 Последни новини
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
Съответствия за:  Търговски камари
Резултати 55 - 63 от 930.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next Page  Last Page
Serial's cover page Варненските мелничари и търгов ...     
Народна сила [вестник]
бр. 16, 22/01/1911
Serial's cover page Верижната търговия с странство     
Варненско ехо [вестник]
бр. 43, 23/11/1919
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 162, 08/05/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 167, 29/05/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 202, 20/09/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 211, 17/10/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 213, 22/10/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 214, 24/10/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 215, 26/10/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library