Start Over


Редакционно съобщение.
В вчерашния брой на вестника.
Варненският народен театър.
[Реклама на ателието за химическо чистене на Матей Недков].
Времето из цялата Варненска околия върви към застудяване.
Дирекцията на храноизноса.
Настоятелствата на православното християнско братство `Св. Арх. Михаил` поканва членовете на братствата и всички граждани на годишно събрание.
Внесени са в Чехословакия през периода януарий-ноемврий 1935 година 70 800 литри българско вино.
Дружеството на запасните офицери.
Уреден е правилника за уредбата и ръководството на летните детски игрища.
Посетете голямата вечер на радиолюбителите.
Разпоредено е до общинските кметове в варненска околия.
В складовете на представителството на храноизнос в Варненското пристанище.
Министерството на финансиите.
Всички от 51 до 55 год. възраст, които не са изплатили железопътния си данък.
Министерството на земледелието е наредило до всички околийски агрономи.
Дежурни аптеки.
Музиката на 8-а пех. приморска дружина.
Поканват се членовете на Варненската популярна банка за общото събрание на банката.
Юнакини и юнаци!
Варненското данъчно управление.
Експортния институт.
На 28 того - г-н Емануил Мутафов ще говори в църковния салон - кино `Глория Палас`.
Родителско-учителско сдружение при основното училище `К. Арабаджиев` устройва литературно-музикална танцова вечер.
Земледелската Катедра [е доставила списания по земеделие]
Държавната Подвижна Земледелска Катедра.
По нареждане на Министерството на Земледелието.
Организира се доставка на искърски крави.
При министерството на просветата е назначена комисия за изработване на правилник по Закона за читалищата.
Износа на яйца.
Цвеклото.,Наши вина в Унгария.
Застраховките по градушките.
Обръща се внимание на общинските кметове за изпълнение.
Поканват се занаятчиите.
От проучванията на официалните учреждения, Германия ще бъде най-добрия пазар за българските вина.
На 15 того в салона на Пост. Комисия бяха свикани на конфернция секр. бирниците от Варнен. околия.
Обиколката на генерал Протогеров.
Цената на новото вино.
Железопътни.,Един благороден акт.
Щедър дарител.
Началото на учебната година в Тулча.
За мините.
Театър.,Книжнина.
Из комитета - уволнен делегат на К. С. Г. О. П.
Вдигане нормата на сирене и др. продукти.
Един въпрос до комитета.
Цигари в града.
В-к `Търговски вестник` поради стачката спре.
Из митницата.
Консорциум.,Училищна инспекция.
На вниманието на началника на резервния магазин.
Виното в града.
Из мировите съдилища.
Събрание на Акционерно д-во `Художествен театър`.
Цените на разните продукти.
Виното.,Девическият пансион.
Пристигането на д-р Н. Генадиев.
Комисии.,Дири се директор за варненското окръжно сиропиталище.
Руски параход със сол `Адолф` във Варна.
Тифуса в девическата гимназия.
Тифуса в града.
Една присъда на варненски учители.
Пороен дъжд.
Разгледано дело.
Безплатен вечерен търговски курс.
Началниково благоволение.
Нараняване.,Ревизия.,Явна благодарност.
Една гангрена в Варна.
Пишат ни от Ески-Джумая.
Потвърден търг.
Корупция и разврат в варненската полиция.
Конгреса на предприемачите.
Още една жертва на санитарната нехайност.
Важно.,Запитване.,Книжарницата на Сава Тодоров.
Отложено тържество.
Поправка.,Тифуса в[ъв] Варна.
Амнистия по печата.
Повърнато дело.
Срутено здание.
Вкаменена риба.
Нов секретар на градоначалника.
Промени в д-во `Зора`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ден
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Здравие
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Народна воля
 Ново единство
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Славянин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Напитки, алкохолни - вино
Резултати 55 - 63 от 68.стр.    First Page  Previous Page   7   8  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5553, 08/02/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5594, 20/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 8, 08/06/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 18, 27/08/1927
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 189, 25/09/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 114, 20/10/1919
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 117, 29/10/1919
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 47, 03/10/1909
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 81, 07/11/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library