Start Over


Административни уволнения в Гърция.
Масови уволнения на учители по политически причини от Министерството на народното просвещение.
Американските благодетели.
Реколтата на сливите.
Цените на тютюневите изделия във Франция.
Фабриките в Полша.
Уволнени чиновници в Австрия.
Индекса на цените в Америка.
Индекса на цените на едро в Чехословакия.
Списък на общинските чиновници уволнени със заповед NN 68-117.
В. `Народна самозащита` е даден под съд.
За отношението на Околийския началник към учителите.
Окръжният училищен съвет умишлено не свиква заседание по въпроса с уволнените учители.
Относно притурка на в. `Черно море` посветено на конфликта между България и Австрия породен от Закона за акцизите.
По въпроса за отстраняването на варненския кмет Ранков.
За преизбирането на К. Ранков.
Полицейските пристави са били в общинското управление.
За злоупотреби със служебното положение на Окръжния управител.
За въпросите разглеждани от Окръжния Училищен Съвет.
За уволнени общински служители.
Варненските учители оказват материална помощ на уволнените си колеги.
Предложения за член на Варненската Градско-общинска тричленна Комисия, адвокат Николай Борисович Вълканов е подсъдим по дело за обида на съда.
Съдебните дела по печата се бавят.
За полицейския произвол и политическата активност на учителите.
Уволненията в Градско-общинското управление продължават.
Коментар на разбирането, че наравно с националния флаг трябва да се издигат и бурбонски и кобургски в чест на княза и княгинята.
За публикации във в. Черно Море против учителското движение.
Учителите от с. Брестак са изпратили финансова помощ за уволнените варненски учители.
Председателят на Варненската Градска Комисия е даден под съд за оскърбление на Провадийския Мирови Съдия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Ден
 Дневни новини
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Източна мисъл
 Куриер
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Правда
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сила
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Уволнения, административни
Резултати 55 - 63 от 184.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next Page  Last Page
Serial's cover page Кралят удобри решението на пра ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5523, 09/01/1936
Serial's cover page Криза между учителите     
Варненски новини [вестник]
бр. 409, 11/09/1925
Serial's cover page Къси съобщения     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 698, 04/06/1925
Serial's cover page Лобов уволнен     
Варненски новини [вестник]
бр. 5789, 02/10/1936
Serial's cover page Масовите уволнения на общински ...     
Варненски работник [вестник]
бр. 6, 15/06/1921
Serial's cover page Масово уволнение на професори ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5438, 16/10/1935
Serial's cover page Местни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 15, 26/04/1895
Serial's cover page Местни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 17=18, 10/05/1895
Serial's cover page Местни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 21, 27/05/1895


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library