Start Over


В Стреза представителите на Англия, Франция и Италия ще поканят Русия и други членки на О.Н., за да вземят становище против Германия.
Германия се въоръжава.
Австрия въвежда задължителната служба.
В Полша [отказ за съгласие за източния пакт].
В Испания предстоящи са вътрешни безредия. В Гърция след потушаването на въстанието се предвиждат усложнения. Италия продължава да праща войски в Африка, а Абисиния обявила обща мобилизация.
Намален срок на военна служба в Гърция.
Нов румънски петролопровод.
Мусолини извърши преглед на войската.
По настаняването на бежанците в Гърция.
Плавателен канал Дунав - Букурещ.
Германия за репарациите.
В Петербург е имало сблъсъци между студенти и полиция.
В германския Райхстаг е внесено предложение относно военното обучение на учениците.
Политически дебати в Германия относто числеността на войската.
Военна готовност на германските поданици в САЩ.
Агенти на военната мисия на Съглашението в Германия откриват бюро за наемане на военнослужащи в армията на Абд ел Керим в Таджер.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Вестник на инвалидите
 Виделина
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Искрица
 Куриер
 Медицинско списание
 Морски преглед
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна самозащита
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Победа
 Последни новини
 Работнишко дело
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Военна служба
Резултати 55 - 63 от 282.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next Page  Last Page
Serial's cover page Въвеждане на задължителната во ...     
Добруджански глас [вестник]
бр. 12, 20/03/1935
Serial's cover page Вълненията в Европа     
Добруджански новини [вестник]
бр. 135, 27/03/1935
Serial's cover page Външен политически преглед     
Добруджански глас [вестник]
бр. 17, 07/04/1935
Serial's cover page Външни     
Варненски новини [вестник]
бр. 379, 12/08/1925
Serial's cover page Външни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 4, 15/02/1895
Serial's cover page Генерал Чихоски армейски инспе ...     
Единство [вестник]
бр. 223, 28/09/1930
Serial's cover page Германска противовоинщина     
Черно море [вестник]
бр. 71, 12/12/1892
Serial's cover page Германските поданици в Съедине ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5585, 11/03/1936
Serial's cover page Германци - инструктори     
Варненски новини [вестник]
бр. 435, 07/10/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library