Start Over


Учебен рибарски кораб.
Кино `Прошек` днес.
Електрическото осветление.
Лекции в Народния университет.
Пристигащи параходи.
Ваксините против коремен тиф се очакват в санитарното отделение.
Театралният комитет.
По ревизията на данъчното облагане.
Законопроектите за амбулантните търговци и за тютюните.
Санитарен контрол на пътниците от Цариград.
Делото по злоупотребите в бившата варненска околийска реквизиционна комисия.
Хлебарите ще бъдат вписани в списъка на занаятите.
Затворено е кафенето на Хюсеин Аптулов на ул. `Царибродска` 125 поради разиграване на комар.
За липсата на хляб в града.
Общо събрание на членовете на Варненската стокова борса.
Избори за епархийски избиратели.
Духовният съд при тукашната митрополия.
Митрополит Симеон ще освети на Димитровден новата църква в с. Златар.
Вечеринка на запасното подофицерско благотворително д-во `Другарски съюз`.
Новоназначен съдебен пристав.
Нови филми в кино `Ранков`.
Общо събрание на спортен клуб `Македония`.
Държавата ще връща имоти на законните им притежатели.
Нови ревизионни книги.
Открита централна амбулатория при санитарното отделение в града.
Изпитната зимна сесия на студентите от Варненската търговска академия.
Инвентара на варненската градска библиотека.
Устроена е читалня към клуба на демократическата партия.
Открита за експлоатация дековилната линия гара Горни чифлик - Кюпрю кьой.
`Нибелунгите` в кино `Ранков`.
Бедните бежанци няма да плащат наем за отпуснатите им обработваеми земи.
Мостът над морския канал ще се отваря сутрин от 8.30 до 9.30 за минаване на плавателни съдове.
Ново разписание за движението на влаковете.
Пристигащи параходи.
Кметска заповед, забраняваща на чиновниците да пият кафе и да пушат през работно време.
Регистрирани бракоразводни дела.
Търг за постройка на канал за фабриките при Аспаруховия парк по шосето Варна - Галата.
Пристига Стефан Ив. Ковачев, градинар.
Изработването на 10 дневната трудова повинност.
Търг за отдаване под наем хотела, бюфета и бакалията в село Галата.
Курортно лечение за работници.
Внос на български стоки в Италия.
Заплатите на общинските служители.
Изпити за помощник данъчни агенти.
Постъпления от преки данъци.
Варненско държавно агрономство раздава калиев метабисулфат на лозарите.
Данъчни проверки на количествата газ и сол в колониалните магазини.
Варненско държавно агрономство раздава селекционирани ферменти за проготвяне на доброкачествено вино.
Деклариране наличните количества на вина и материали за варене на ракия.
Изисквания за легитимация на работниците, пътуващи за работническия конгрес в София.
`Провокъторът Азев` в `Глория Палас`.
Срокове за плащане на данък сгради.
Паспорти за изселени турци.
Програмата на Варненския народен театър.
Варненското данъчно управление за спиртоварниците.
Пазарът на гроздето.
В храм `Св. Николай` ще има всенощно бдение.
Изпитите за футболни съдии.
Молебен и манифестация по случай откриването на спортния сезон.
Проектираното спортно утро се отлага.
Печатарското работническо сдружение свиква събрание.
Цената на облото желязо.
Разписание на пътнишките влакове Варна-София-Варна.
Братството за издържане безплатни трапезарии за бедни ученици.
Беседа на п-р Г. Сивриев в Евангелската църква.
III Осн. училище `Цар Симеон` ще даде литературно-музикална танцова вечер.
Беседа на свещеник Димитър Тодоров в църковния салон кино Глория Палас.
Шуменския районен ревизор на бирниците.
`Бойка` продължава да се играе в Варненския народен театър.
Работническите председатели и секретари на всички браншови организации канят на събрание.
Дежурни аптеки.
Магазин `Руж`.
Поканват се общите работници на учредително събрание.
Варненската радиопредавателна станция.
Посетете благотворителния базар на дамския комитет при дружество `Червен кръст`.
Изгубена е лична карта.
Настоящия брой.
Назначен е [в с. Козлуджа за участъков лекар д-р Брадваров].
Разпратени са [правилници на Българска централна кооперативна банка].
Около ревизията на пост. комисия.
Ревизия на касата на синделския общински секретар-бирник по искане на общинския кмет.
Варнеската окръжна постоянна комисия препоръчва на общинските кметове и училищни настоятелства илюстрованото списание `Светлина`.
Ревизии на всички питейни заведения на едро.
Заседание на представителите на индустриалните предприятия в Русе.
Открит е нов тютюнев склад в столицата.
Международен конгрес за контрол върху семената.
Конференция на винарските кооперации в София.
Фонд `Обществени осигуровки`.
Печалбите на Народна банка за 1927 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Ново единство
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Данъчна ревизия и контрол
Резултати 55 - 63 от 83.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 88, 31/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 90, 02/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3921, 15/05/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5443, 21/10/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5444, 22/10/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5609, 04/04/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1, 04/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 5, 12/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 2, 10/02/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library