Start Over


За разрешените за продажба марки минерална вода.
За издаване на задгранични паспорти на търговжите на добитък.
За изселниците турци и проблемите възникнали от наложената карантина.
За облагането на недвижими имоти с данък.
За облагането с училищен налог.
За издаването на задгранични паспорти и билети за носене на оръжие.
Допълнение към закона за данъка върху недвижимите имоти, с което се освобождават от него църквите и манастирите.
Окръжно предписание на Министерство на Външните работи относно удостоверяването на смърт за чужди граждани.
Окръжно предписание на Министерството на Вътрешните дела относно нарашения на закона при продажба на добитък.
За закона за продажба на недвижими имущества, извършени с домашни условия или частни актове.
Окръжно предписание на Дирекцията на обществените сгради относно издаване на свидетелства на предприемачите.
Окръжно предписание на Министерството на Финансите относно издаването на задгранични паспорти.
Окръжно на Министерство на Вътрешните работи относно издаването на задгранични паспорти.
За издаването на задгранични паспорти.
Окръжно на Варн. Окр. Управител относно явяването на военна служба.
За извършени фалшификации на документи за собственост.
По приспособлени е на новия закон за гербовия сбор.
За съставяне на избирателните списъци.
За издаване на задгранични паспорти и билети за носене оръжие.
За открити фалшиви монети.
Варненският окръжен управител е одобрил Правилника за хлебарите.
Министерство на финансите уведомява, че книжата на Червения кръст трябва да бъдат освободени от такси.
Предписание на Варненския окръжен управител относно заверка на документи.
Предписание на Министерство на Вътрешните дела относно издаването на задгранични паспорти на запасни долни чинове.
Предписание на Варненския окръжен управител относно свидетелства издавани на турски граждани.
Предписание на Варненския окръжен управител за парични гаранции от донаборници напускащи страната.
Предписание на Варненския окръжен управител относно издаването на ловни билети на чужди граждани.
Окръжно на Министерство на Финансите относно спазване на Закона за горите.
Предписание на Варненския окръжен управител относно вноса на силнодействащи и отровни вещества.
Внесено държавни берии от град Варна във Варненското Окръжно Ковчежничество през Септемв. 1891 г.
За уволнението на помощник кмета Ив. Мънзов и назначаването на Георги Ноев за тъкъв.
Окръжно на Министерство на Просвещението относно пенсионираните учители.
Постановление на Министерски Съвет относно изпълняването на воинската повинност от учителите.
Относно издаването на задгранични паспорти на длъжници.
Закона за мерките и теглилките влиза в сила от 1 Януари 1892 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Известник
 Книжарска дума
 Куриер
 Обнова
 Поле
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Търговски фар
 Утринна поща
Data Tag
  1940 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Лични документи
Резултати 55 - 63 от 64.стр.    First Page  Previous Page   7   8  
Serial's cover page [Съобщения на Варненско окръжн ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 25, 01/09/1893
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24, 20/08/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 30/01/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7=8, 03/03/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 04/07/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21=22, 24/07/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 25, 01/09/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 30/10/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33, 19/11/1891


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library