Start Over


Краен срок за издаване на билети по БДЖ.
Оперната певица от Будапеща Маргит Брезо ще пее в радио Варна.
Теглене на голямата лотария `Национално филмово производство`.
Варненски народен театър - седмичен репертоар.
Ново увеличение на безработните в света.
Събрание на бръснаро-фризьорското сдружение в занаятчийския клуб.
Намерени вещи в полицейското управление.
Износ на плодове от Варненска околия.
Агитационна гроздова седмица - 22-29 т.м.
Безплатен курс за подготовка на работнички за манипулация на гроздето за износ.
Износът на Афус и Димят.
Изисквания за легитимация на работниците, пътуващи за работническия конгрес в София.
`Провокъторът Азев` в `Глория Палас`.
Срокове за плащане на данък сгради.
Паспорти за изселени турци.
Програмата на Варненския народен театър.
Варненското данъчно управление за спиртоварниците.
Пазарът на гроздето.
70% намаление на пътуващите делегати и гости на учредителния конгрес на занаятчиите.
Напоителен дъжд в Камчийския край.
Изгубени вещи във Варненското полицейско управление.
Тон преглед за абисинския император в кино `Ранков`.
Контролно бюро за мерките и теглилките.
`Глория Палас` днес.
Секция `Нови стремежи` при д-во `Майка` кани своите гости на танцова забава.
За почистените дрехи при Матей Недков.
Г-жа проф. Торчанова се установи в града ни.
Основния ж. п. данък.
Синът на Аврам Славов е заминал на специализация по фотографското изкуство в Прага.
Общ. ветер[инарна] служба се помещава в старата поща.
Назначен е управител на Варненската околийска ветеринарна лечебница.
Пчеларското д-во `Липа` устройва общо събрание.
Пристигна в града ни директорът на полицията г. К. Кирчев.
Съобщава се на заинтересованите, които искат да посетят Йерусалим за Великден.
Госпожа Анка Кожухарова е внесла в касата на ученическата трапезария при Варненската мъжка гимназия триста лева.
`Кьонигсмарк` - премиера в кино Ранков.
Дружеството на техниците кани колеги и родители на ученици в Техническите училища на събрание.
Пристигна в града ни секретарят на полската легация г. Зембжуски.
Дежурни аптеки.
Започва залесяването на франгенския баир.
Завчера се състоя годишното събрание на `Радио клуб` в Варна.
Безплатни билети по Б. Д. Ж. за бедно болните.
Започнати са предварителните работи по павирането на ул. `Цариград`.
Курс за огняри и помощници машинисти.
Курс по стенография (бързопис).
варненска окр. Постоянна Комисия [препоръчва книгата на Ст. Люцканов на животновъдите].
Новите гербови марки.
Обръщаме внимание [към обявление отпечатано във вестника].
Производителна кооперация `Българска захар`.
По лекуване добитъка.
Обръща се внимание към точно изпълнение на Окръжно.
Земледелската банка.
Търговският съюз.
Централна Кооперативна банка.
Курортния сезон се открива.
В бр. 31 на Окр. вестник погрешно е напечатано.
Всички общини и училищни настоятелства да си вземат бележка.
През последните няколко са платили абонамента.
В края на месец декември излезе от печат книгата `Тютюневата промишленост в Пловдивски окръг` от Никола Р. Михморев.
Министерството на земеделието съобщава, че е закупило люцерново семе.
Министерството на финансите е издало окръжно с разяснения.
Превозът по железниците.
Тазгодишното производство на пашкули.
Печки `Перник`.
Министерство на земеделието е поръчало 20 машини сливосортировачки.
Българската ипотекарна банка.
Идеята за отделянето на държавните железници в акционерно дружество опровергана.
Преговори за емитиране на държавния заем.
Вдигната е възбраната върху материалите за постройка на бежански къщи.
Конгреса на стопаните на вършачки.
Износът през Свиленградската митница.
Варненската стокова борса.
Дарение от Българския търговски съюз за пострадалите от земетресението.
Конференцията на представителите на частните банки в София.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Културен преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Транспорт, железопътен
Резултати 559 - 567 от 813.стр.    First Page  Previous Page   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5417, 25/09/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5444, 22/10/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5452, 30/10/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5551, 06/02/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5577, 03/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 11/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 20/04/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 32, 24/12/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 15, 11/05/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library