Start Over


Заповед от германското етапно управление относно отпускане на помощи и връщане на изгубената собственост на завърналите се от Молдова интернирани добруджанци.
Решение N 23 за комисия за проверка насигнал за злоупотреби.
Решение N 23-а за облекло на служители.
Решение N 24 за одобрение на решение на Регулационната комисия.
Решение N 25 за наименование на нови улици.
Решения N 26-27 за помощи на нуждаещите се.
Решение N 28 за комисия за проверка на облагателен списък.
Решение N 29 за издаване на нотариални актове.
Решение N 30 връщане на неправилно взети суми.
Решение N 31 за освобождаване на гаранции на бивши служители.
Решение N 32-33 по въпроса за безработицата
Решение N 34 за отпускана на помощи.
Решение N 35-36 за събиране на сметта
Решение N 37 за събиране на местни такси.
Решение N 38 за общинската кланица.
Решение N 39 за събиране на местни такси.
Решение N 40 за контрол по рзходната част на бюджета
Решение N 41 за отпечатване на проспекти.
Решение N 42 за правилник за начин на разходване на кредит по бюджета.
Решение N 43 за отпуск на служител.
Решение N 44 за заплащане на допълнителен труд по постройка на училище.
Решение N 45 за цената на хляба.
Решение N 46 за закупуване на пожарогасителна техника.
Решение N 47 за одобрение на командировки.
Решение N 48 за настилка на улици.
I-та редовна сесия от XI-й избирателен период, заседание на 16 март 1923 год.
На 17 март. Доклад на Варнен. окръжен училищен инспектор.
Решение 42 за застраховка на рогат добитък.
Варненският общограждански комитет за подпомагане на пострадалите от земетресението изпраща съболезнователни телеграми до пострадалите райони.
За инициативата на местните женски благотворителни дружества за събиране на средства за ослепелите от войната войници.
Относно помощите за пострадалите от войните.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Ден
 Добруджа
 Добруджански глас
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Куриер
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Социални помощи
Резултати 64 - 72 от 226.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из Добруджа     
Добруджа [вестник]
бр. 109, 18/03/1918
Serial's cover page Из Общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 352=354, 09/06/1934
Serial's cover page Из дейността на Варн. окръжен ...     
Земледелски глас [вестник]
бр. 35, 05/04/1923
Serial's cover page Из дейността на Варнен. Окр. с ...     
Земледелски глас [вестник]
бр. 36, 13/04/1923
Serial's cover page Из сесиите на търговско-индуст ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 603, 18/01/1915
Serial's cover page Извлечение от равносметката на ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5469, 16/11/1935
Serial's cover page Изкренните съболезнования на В ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 169, 21/04/1928
Serial's cover page Изложбата - пазар     
Варненски новини [вестник]
бр. 919, 25/06/1916
Serial's cover page Инвалидни неволи     
Славянин [вестник]
бр. 40, 01/05/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library