Start Over


Заповед относно складирането на строителни материали по улиците на града.
Кметска заповед относно складирането на строителни материали.
Кметска заповед относно добиването на глина.
Кметска заповед за преместването на керемедчийниците лежащи на пътя за Сандрово и Франгата.
Кметска заповед относно местата за търговия с строителни материали, храни и добитък.
Решение N 89 за одобряване на такси.
Решение N 97 за отпускане на помощ за опълченеца Ат. Иванов и на Варвара Иванова Аркадска, съпруга на бившия след освобождението окръжен управител.
Решение N 99 за освобождаване на гаранцията на бившия магазинер при електрическото отделение Панчо Георгиев.
Решение N 100 за одобряване на доставка на дървен материал.
Решение N 101 за одобряване на доставка на електрически лампи за градската електрическа инсталация.
Решение N 1 за изплащане на допълнителни разноски по официален обяд.
Решение N 2, 4, 6-7 за отпускане на социални помощи
Решение N 3 за връщане на средства.
Решение N 8 за наем на къща за общинска амбулатория.
Решение N 9 за продажба на строителен материал.
Решение N 10 за машини за почистване.
Решение N 11 за наем на общински имоти.
Решение N 12 за гориво за електрическата централа.
Решение N 117 за доставка на материал за общинския лозов разсадник.
Решение N 116 за заем за изплащане на дължимото на фирма Сименс-Шукер.
Решение N 118, 119 за наем на имоти.
Решение N 120 да не се утвърждава търг за продажба на употребени в електроцентралата масл.
Решение N 122 за одобрение на пътни разноски по командировка на Иван х. Димитров.

Решение N 123 за покупка на строителни материали.
Решение N 124 за връщане на неправилно надвзети такси.
Решение N 125 за връщане на депозит по търг.
Решение N 126 за прехвърляне на правото за почистване на града от К. Моканов на В. Станков.
Решение N 127 за назначаване на комисия по преместване на производството на пастърма по санитарни причини.
Решение N 128 за поправка на общинските училища.
Решение N 130 за отказ на молба за отваряне на месарски магазин от Д. Тодоров.
Решение N 131 да не се опрощава глоба.
Решение N 132 за изплащане на суми за доставени медикаменти.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Ден
 Добруджанска поща
 Единство
 Економически преглед
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски ратник
 Морски сговор
 Обнова
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Строителни материали
Резултати 64 - 72 от 149.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
Serial's cover page Приемане на пристигналото във ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 54, 21/10/1940
Serial's cover page Приказ N 171     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 19, 10/06/1894
Serial's cover page Приказ N 280     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 30=31, 05/09/1897
Serial's cover page Приказ N 307     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 39, 05/10/1898
Serial's cover page Приказ N 681     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 01/12/1888
Serial's cover page Приказ N 90     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 8, 05/04/1889
Serial's cover page Протокол N 14     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 115, 04/10/1924
Serial's cover page Протокол N 2     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 13/02/1916
Serial's cover page Протокол N 21     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 12, 08/06/1916


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library