Start Over


Изгубен портфейл.
Утвърден устав от Министерството на търговията.
Открита телеграфо-пощенска телефонна станция.
Нареждане на Турската пощенска администрация върху кореспонденцията.
Отваряне на общински кинематоргаф.
Търгове за общински дюкяни.
Ревизия на общината.
Доставка на общинска житна борса.
Приключване на курса на офицерите.
Пристигане на параходи на пристанището.
Телеграмите за странство ще се таксуват по нов начин.
Нови, известни художествени филми в кино `Лада`.
Ново таксуване на телеграмите за странство.
Филми с всеобща известност в кино `Лада`.
Общ ремонт на телеграфиите и телефонни линии.
Занятията в Робъртколеж започват на 14 септември.
Колорирания филм `Събирачите на бисери в остров Хавай`.
Оригиналния филм `Хамлет в девическия пансион`с датските комици Пат и Паташон.
Разрешава се отпуск на държавни служители, делегати на конгреса на дружество `Инвалид`
Нечистотии по улиците, гнили плодове се продават.
Общ ремонт на телеграфните и телефонни линии в страната.
Занятията в Робърт колеж започват на 14 септември.
Пристигнаха във Варна г.г. Мюлхаупт и Петров.
Пристигнал във Варна г. Искович.
Из Варненското тържище.
Полагането основния камък на Варненското търговско училище.
Утвърден търг.
Безжичния телеграф.
Разширение на телефонната мрежа.
Трети бързи влак София - Варна.
Предстои откриването на сесията на Русенската търговско-индустриална камара.
Специализиране по хлебопроизводството.
Обявен в несъстоятелност.
Едно обяснение относно телефонните постове в търговските кантори.
Джирова служба в Б.Н.Банка.
Законопроекта за борсите.
Проверка буретата на пивоварните фабрики.
Застраховката против градушка.
Изборите на членове на Търговско-Индустриалните камари.
Увеличаване превозните цени на солта.
Законопроект за техническия контрол на индустриалните заведения.
Лични.,Министерския съвет и международното изложение.
Търговската спогодба с Дания.
Законопроекта за златните и сребърни изделия.
Комисия по водите.
Добрички граждани искат клон на БНБ в града.
Закон за данъка върху приходите.
Дневен ред на общото годишно събрание на Пловдивската търговско-индустриална камара, което ще се открие на 5 декемврий 1911 година.
Телеграфическа молба от варненските търговци относно закона за митниците.
Оплакване на търговци от гара Синдел за завишени такси.
По търга за осветлението на гр. Варна.
Градския варненски инженер г-н Бончев за предприятието по водопровода в града.
Търгът за канализацията.
Една мъчнотия за кредита.
Търговски глас в камарата.
Нов рекорд на безжичния телеграф.
Нова търговска фирма.
Лични.,Ромънски петрол в Мала Азия.
Затварянето на Дарданелите и българското правителство.
За българските параходи.
Дарданелските проливи.
Поради празника на труда.
Два трена за Русе.
Посрещането на Парижките гости в г. Варна.
Наводнение в Сомовит.
Министър Франгя във Варна.
Търговците протестират.
Искане на бургаските житари.
Променено е името на новоотворения в Габрово хотел `Балкан` на хотел `Бристол`.
Д-во `България`.
Азбестовите неизгореваеми къщи.
Конгреса на Б. Ц. Кооперативна Банка.
Откриване безжичния телеграф.
Износа на мулета.
Повръщането на депозит в митниците.
Петролните резервоари.
За контрабандните митнишки дела.
Сведения за непокритите имоти.
Ипотекарния кредит на земледелците.
Издаден втори екземпляр от индустриалното свидетелство.
Безмитен внос на местни киселини за сапуни.
Скръбна вест.
За кумановската линия.
За ревизиите на акцизните началници.
Банкова агентура при гара Левски.
Застраховката против градушка.
По тарифирането на цимент и хидравлическа вар от фабриките `Панега` и `Лев`.
По превозът и таксуването на градобойни ракети.
Софийска лотария.
Една поправка по едно съобщение от Сомовит.
Праздника на търговското дружество `Св. Борис`.
Търговската ипотекарна банка на Балканите.
Безжичния телеграф.
Хотел `Сплендид` в столицата.
Варненския нов заем.
Славянска Търговска Камара.
Променена фирма.
Друго наше мнение за горското дело възприето.
Нова фирма.
Доставката на 50 хиляди ботуши.
Варненското пристанище.
Нова мобелно-строителна фабрика в гр. Варна.
Земледелчески курс за народни учителки.
Дарданелите отворени.
Г-н Ляховски в София.
Търга за каменни въглища.
От София ни явяват.
Книжнина.,За кражбите по железниците.
Усилване фонда за общински пътища.
Паднала градушка.
Джебно разписание на влаковете.
Цените на месото в Цариград.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Морски сговор
 Народна самозащита
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Работническа искра
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Славянин
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнска защита
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1898 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Телеграфия
Резултати 64 - 72 от 83.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10  
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 10, 25/06/1923
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [вестник]
бр. 161, 31/01/1924
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [вестник]
бр. 161, 31/01/1924
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [вестник]
бр. 393, 31/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [вестник]
бр. 395, 02/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 289, 04/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 299, 27/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 370, 17/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 378, 06/05/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library