Start Over


Общо поставяне на темата.
Няколко общи думи върху същността на данъка и неговите прояви.
Принципни разлики между преки и косвени данъци от гледище на техните прояви и свързаните с тях законодателни мерки за овладяването им.
Систематика на отделните законодателни мерки.
Мерки за улесняване на данъчното прехвърляне чрез въздействие върху предлагането или върху търсенето на обложените стоки.
Законодателни мерки, които покровителствуват интересите на купувачите.
Законодателни мерки, които се отнасят до интересите на доставчиците на сурови материали.
Законодателни мерки, които покровителстват интересите на работниците.
Законодателни мерки, които имат за цел да подпомагат рентабилитета на отделните предприятия от облагаемата стопанска група.
Законодателни мерки, които имат за цел да гарантират данъчни приходи.
Заключителни бележки.
Zusammenfassung.
Икономическия подем на Германия до 1914 година.
Английската завист и страх от изгубване първенството като най-главна причина на войната.
Световната война.
Общ преглед на морската война 914-918 год.
Морско политическите последици от войната.
Изявление на министъра на вътрешните работи Георги Сапов относно административното, стопанско и културно подобрение на градските и селски общини.
Относно излишъка в земеделската продукция.
Стопанското положение на Македония.
Клониални стоки.
Зърнени храни и произведения от тях.
Зеленчуци и плодове.
Манифактурни стоки.
Кожи сурови.
Кожи и обущарски материали.
Железария.,Строителни материали.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Добруджанско знаме
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Обнова
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Стопанство
Резултати 64 - 72 от 163.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Обект на науката за единичното ...     
Економистъ [списание]
бр. 3, 01/07/1940
Serial's cover page Общ поглед върху законодателни ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1940
Serial's cover page Общ поглед върху причините, ра ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 7, 01/05/1923
Serial's cover page Общинските служители ще бъдат ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5613, 08/04/1936
Serial's cover page Огромни опити и големи промени ...     
Економистъ [списание]
бр. 3, 01/07/1939
Serial's cover page Организацията на военното стоп ...     
Економистъ [списание]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page От военновременно към мирновре ...     
Економистъ [списание]
бр. 1, 01/01/1943
Serial's cover page Отпадъка на Македония     
Обнова [вестник]
бр. 15, 13/02/1927
Serial's cover page Пазарни цени     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 167, 09/04/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library