Start Over


Марин Дочев Иванов да се яви в канцеларията на Девическата гимназия.
Съобщение за прекъсване на електрическото осветление.
Конгресът на агрономите ще се състои на 8 и 9 ноемврий в София.
Кооперация `Напред` - Варна купува грозде за износ.
Министерството на земледелието е наредило до подведомствените си органи да следят за фалшификации на вината.
Пътниците, пътуващи с II класни билети по БДЖ, могат да пътуват в първокласни купета.
На 31 октомврий ще се чества Международния ден на спестовността.
Ателие на А. С. виницки.
Последният срок за деклариране на вината.
Лицата, които следва да бъдат обезщетени с следуемия акциз върху солта, петрола, газьола и гвоздеите.
Дежурни аптеки.
Бръснаро-фризьорски салон `Севилля`.
Потребителна кооперация `Напред` - Варна продава най-доброкачествени дърва бял дъб.
Раздадени занаятчийски кредити на варненските занаятчии.
Конгресите на пострадалите от войните и на ветеринарните лекари ще се състоят на 8 и 9 ноемврий в София.
Поради застудяване на времето се закриват топлите морски бани.
Започна преустройството на детските здравни станции.
Варненската полицейска секция прие Петър Соларов.
На 12 т. м. са пристигнали домашни животни за разплод.
Комисията е отпечатала списъците на общините.
Тукашния агроном е преместен.
Окръжната Постоянна Комисия изказва благодарност към Николай Н. Джангъров.
Окрит паметник на Христо Ботев.
Какъв мир желае България.
`Китка за юнака` - сборник разкази от Елин Пелин.
Русенската митница.
Агрономи в северна Добруджа.
Размяна на стоки с Румъния.
Арка в София.
Конфискация на имоти на осъдените от военно полевите съдилища.
Държавен изпит за учителите от първоначалните училища.
Нов закон срещу спекулата.
Приключен е износа на наши кюстендилски ябълки.
Туристическо дружество `Девненски извори` с дарение за питомците на благотворително дружество `Надежда`.
Българските градинари в Унгария.
Сътрудничество на агрономите в строежа на общински обори.
В Плевенско се открива сиропиталище.
Въдворен е бил на временно местожителство плевенския хлебар Симо Георгиев.
Таксите на свещенниците.
Закупуването на реколтата от рецин.
10на сто отстъпка за който предплати данък занятие - патент.
Златна страница в репертоара на Театър кино `Ранков`.
Годишен отчет на комитета за летните ученически колонии във Варна.
На 26 т.м. Варненската община ще събира текущите данъци без лихви.
Новият състав на членовете на Управителния и поверителни съвети на комитета на летните ученически колонии.
Общогодишно събрание на Варненското Търговско Д-во.
Колко дължи София на Б. Н. Банка.
За българското мореплаване.
Новото разписание на експреса и конвенционалния влак.
Последствията от дъждовете.
Липса от турски каменни въглища.
Търгове.,Затваряне на търговските дюкяни в 8 часа вечерта.
Годеж.,Повреди на посевите в Силистра.
Компрометирана ли е реколтата.
Цветният празник на дружеството за борба против туберкулозата в България.
Отнети облаги.
Полупроцентовия сбор.
Вноса на кокосово масло.
Кюстендил и Радомир в изключителната тарифа N 6.
Фабриката Рохов & Пехливанов.
Облагането на бодливата тел.
Проверки от Министерството на финансите за пивокваса.
Паднала градушка.
Курс по дамското шапкарство.
Преустроена фирма.
Списък на индустриалните материали.
Поемните условия за продажбите на дървения материал от държавните гори.
Разпореждане до митниците.
Бързането - лош съветник.
Факт свършен.
Тарифиране на частите от часовници.
Изказана благодарност.
Временните наредби за държавните изпити на агрономите.
Д-во `Бъдащност` - Добрич.
Банка `Дели-Орман` - Силистра.
Банка `Напредък` - Плевен.
Екскурзия на ученици.
Тегления на класната лотария.
От редакцията.
Пашкулното тържище.
Износ на зърнени храни.
Годишното събрание на Българското търговско параходно д-во.
Нова българска банка в столицата.
Икономическото сближение на България и Сърбия.
Електрически винчове за варненското пристанище.
За стъклените мерки.
Варненските мелничари.
Агрономите и земледелческите камари.
Варненския държавен институт за глухонемите.
Нова комисионерна къща.
Новите фарове.
За депозита в митниците.
Открит пазар.
Изучаването на дунавските пристанища.
Толеранса на бутилките.
Новия пътнишки влак София - Варна.
Увеличението на превоза на брашната.
Около исканията на мелничарите.
Конгресът на жените.
Висшия ветеринарен съвет.
Неудобствата във Варненския кей и в друго отношение.
Конгреса на агрономите.
Курса на парите в пияцата и др.
Сдружаване на комивояжорите.
Цената на месото в Цариград.
Освободени от комисиона и порто депозирани полици.
По стажа на агрономите.
Нови тарифи.
Програмата на професионалните училища.
Заминаването на пчеларите за Москва.
Спестовно Акционерно Д-во `Нива` - Плевен.
Безжичната ни станция в услуга на руските параходи.
По изменението на закона за мерките и теглилките.
Фонда за културните мероприятия по водите и горите.
Допълнителна такса за вписване актовете за банкови имоти.
Списъкът на суровите материали.
Застраховките в кооперативната банка.
Съвременното асоциационно право и дружествата с ограничена отговорност.
Съвещанията на розопроизводителите.
Правилник за движенията на параходите.
Комисионно-експедиторска къща.
България и Черна Гора.
Захарна фабрика при Бургас.
Концесия за каменно-въглищното производство.
Канализацията във Варна.
Данъчния въпрос у нас.
Насърчение на фуражното производство.
Анкета върху кожарската индустрия.
Парното отопление `Кертинг`.
Пресушаване блатата по линията Синдел - Варна.
Изучване на котленската линия.
Грънчарско училище в Ески-Джумая.
Женско професионално училище в Плевен.
Пишат ни от Лом за злоупотреби в д-во `Богатство`.
За деятелността на земледелските катедри и агрономите.
Фирма в несъстоятелност.
Преносни свидетелства за спиртни питиета.
Не трябва да се сърдят.
Лични.,От лагера на `Б. Тържище`.
Преместена фабрика.
Промяна във фирма.
Възстановен е старият ред в разнасяне пощата във Варна.
1 май ст. стил - работнически праздник.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Беседи на ветеринарен лекар
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ден
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Последни новини
 Правда
 Свободна Добруджа
 Търговски фар
 Утринна поща
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1917 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Агрономи
Резултати 64 - 72 от 78.стр.    First Page  Previous Page   8   9  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5813, 26/10/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 30/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 43, 03/10/1917
Serial's cover page Хроника     
Последни новини [вестник]
бр. 44, 28/01/1940
Serial's cover page Хроника     
Последни новини [вестник]
бр. 48, 25/02/1940
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 245, 25/06/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 362, 03/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 419, 22/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 422, 27/07/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library