Start Over


Декларация на министър председателя.
Съкращение и уволнение на чиновници.
Конгерса на автомобилистите.
Съюзът на културно-просветните дружества `Добруджа`.
Спиране на работата в автомобилната промишленост в Австрия.
Относно продължаване на срок на обществена поръчка. За назначаване, отпуск и освобождаване на общински служители.
N7 за освобождаване от гаранция на бивш финансов служител.
N8 за одобряване на търгове.
N9 за оборение на търг за отпечатване на Общински вестник.
N10 за налагане на глоба.
N11 за доставка на продукти за нуждите на общинската аптека.
N12 за доставка на материали за нуждите на общинския театър.
N13 за лимит на продаваните от общината въглища.
N16 За уволнение на началника на техническата служба инж. Бончев.
N17 За назначаване на Цветан Кюмюрджиев за агроном.
N18 За наема на зала `Съединение`.
N19 Да се изплатят дължимите суми на Отон Иванов.
N21 За обявяване на Варна за курорт.
N22 За назначаване на настоятелство на общинскта трапезария.
N23 Одобрява са акт за излишъци.
N24 За одобрение на търгове .
N26 за глоба наложена на Марийка Георгиева..
N27 За размера на заплатата на кметския наместник на `Сес севмес`.
N28 За глоба наложена на Интендантската рота при флота.
N29 За условията по наем на морските бани.
N31. За одобряване на търгове.
N 41 за одобряване на търг.
N 42 за уверение за суми по сметка на мелничаря Иван Минев.
N 43 за освобождаване на гранция на бившия служител Борис Нешев.
N 44 за одобрение на доставка на храна за общински животни..
N 53 за несъстоятелен търг за отдаване на морските бани под наем.
N 54 за командироване на председателя на тричленната комисия до София.
N 55 за разрешение от министерството на вътрешните работи по кредити.
N 56 за възможност тричленната комисия да уволнява и назначава служители.
N 72 за възнаграждение на оперната певица Агнеса Мартен де Бомковска.
N 73 за изплащане на суми за закупуване на кинофилми от Яков Лупович от Цариград.
N 74 за извършване на неотложни поправки в летния общински театър.
N 74-a за изплащане на суми на общинските финансови агенти.
N 75 за одобрение на покупка на стоки.
N 76 одобрение на протокол за поправка на велосипед.
N 77 одобрение на протокол за покупка.
N 78 за одобряване на търг.
N 79 Одобрение на търг за доставка на униформено облекло.
N 80 Забрана за издаване напозволителни за събиране на липов цвят.
N 81 Одобрение на протокол за покупка.
N 82, 86, 87За освобождаване на внесена гаранция.
N 83, 84, 89, 91 Утвърждаване на направени търгове.
N 85 За позволение за паша и водопой на домашни животни в м. Пейнерджик.
N 88 За направа на зид около гробищен парк.
N 90 За закупуване на части за водопровод.
N 90а Одобрение на протокол за временната трудова повинност.
N 92 За увеличаване на наем на недвижим имот.
N 94 За освобождаване от гаранция на общински служител.
N 95 Удобряват се поемни условия за почистване на града.
N 96 За закупуване на части за канализацията.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджански глас
 Известник
 Народна сила
 Ново единство
 Ново училище
 Поле
 Последни новини
 Свободен глас
 Славянин
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
Съответствия за:  Администрация - управление и контрол
Резултати 64 - 72 от 107.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12  
Serial's cover page Последен час     
Черно море [вестник]
бр. 10, 01/04/1929
Serial's cover page Постановление N 195     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 17, 18/07/1902
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 27/06/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 15/07/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10, 20/08/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13, 10/09/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 17, 10/10/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 17/10/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 19, 05/11/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library