Start Over


I Официален отдел.
II Преглед на изучения материал през 1900 - 901 год.
III Теми.
IV Литературни беседи.
V Списък на введените учебници през учебната 1900/901 г.
VII Учителски съвет.
VIII Поименен списък на ученичките, които са свършили курсът през учебната 1900/901 г.
IX Пансион при гимназията.
Списък на пансионерките по тегло и ръст.
Равносметка за постъпилите и изразходвани суми...
Сметка на изразходваните суми по поддържането ...
Равносметка на дружеството за подпомагане на бедни ученички...
Равносметка за състоянието на училищната такса.
Учитеска библиотека.
Ученическа библиотека.
Условия за приемане на ученички в гимназията и пансиона.
А хроника.
Б Учителски персонал.
В Движение на ученичките по класове.
Г Учение.
Д Дисциплина.
Е. Хигиена на училищното помещение.
Ж Учителски съвет и конференции.
Списък на книгите от ученическата библиотека.
Списък на учебниците.
Списък на списанията и вестниците от учителската библиотека.
Списък на книгите от учителската библиотека.
Списък на новонабавените физически апарати.
Списък на вещите, доставени в химический кабинет.
Списък на учебните пособия по естествена история.
Равносметка за постъпилите и изразходвани суми...
Равносметка за състоянието на училищната такса.
Равносметка на дружеството за подпомагане на бедни ученички.
К Пансион.
Статистически сведения.
Награди за отличили се през годината ученички.
По повод трагедията с ученичка във френския пансион
Преставление на ученичките от Девическата гимназия
Министерската телеграма.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Вечерни часове
 Виделина
 Време
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Добружа
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Красота и здраве
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна сила
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Педагогическа практика
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Варна - училища
Резултати 64 - 72 от 682.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Годишен отчет за учебната 1900 ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1901
Serial's cover page Годишен отчет за учебната 1903 ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1904
Serial's cover page Годишен отчет на общия родител ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 01/06/1939
Serial's cover page Годишни отчети на двете тукашн ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 29, 06/09/1911
Serial's cover page Годишният акт в Девическата ги ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 346, 13/07/1925
Serial's cover page Голям обществен въпрос     
Черно море [вестник]
бр. 14, 21/04/1929
Serial's cover page Горската царица     
Черно море [вестник]
бр. 1, 28/01/1929
Serial's cover page Грижи за сираците от войните     
Славянин [вестник]
бр. 18, 27/07/1930
Serial's cover page Гръцките училища в България за ...     
Известник [вестник]
бр. 26, 23/09/1906


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library