Start Over


Държавни субсидии за холандското корабоплаване.
Министрите Калфов и Стоенчев заминаха за София.
Румънските крайцери.
Румънските гости.
Зеленчуковите общински градини.
Германските екскурзианти студенти.
Уволненията в общината.
Преустановена дейността на варненския общински театър.
Командирът на румънските миноноски на визита при кмета.
Постоянното присъствие следи за изправността на чиновниците.
Извънредна сесия на общинския съвет.
Нов комисар по прехраната.
Отчуждаване на местата около разширението на шосето Варна - Св. Константин.
Удавен войник.
Балетен концерт.
Бездомническият въпрос.
Избор на постоянно настоятелство на Взаимно спомагателно д-во `Белий Лом`.
Организационно събрание на на Бюрото на Демократическия сговор.
Новите налози върху тютюна.
Панаир във Видин за манифактурни стоки.
Легитимационни карти за търговските агенти.
Ревизиране на досегашната временна тарифа за възнаграждение на пристанищните работници.
Назначен режисьор във Варненски общински театър.
Нови лекарски тарифи за обществените осигуровки.
Даден е кредит на инвалиди и вдовици от войната.
Б.Н. Банка за 20 авг.
Цените на храните и първите материали в Добруджа.
Социалистическата конференция за мир.
Н. Ц. Височество княз Борис Търновски и министър-председателя са се завърнали след обиколка в Германия, Бавария и Австро-Унгария.
Аеропланна работилница.
Жетвата.,Новооткрити училища в стара Добруджа.
Читалища в стара Добруджа.
Сол за местното население.
Разкопките около Николицел.
Вземанията от Влашко.
За местния певчески хор.
Папската нота за мир и България.
Панахида за Караджата.
Д-р Кр. Раковски - самозван представител на социалистическата конференция в Стокхолм.
Новообразуван комитет за подпомагане на бедни и болни войници във Варна.
Царят и добруджанци.
За падналите при Тутракан.
Пожертвования за училището в с. Касапкьой.
За кредиторите в Добруджа.
Откриване 24-та редовна сесия на Търговската камара.
Разрешено е на арменците, български поданици, да заминат за отечеството си.
Разправия между Варненския и Шуменския районни комитети.
Отложено дело по разбойническата банда в Лонгоза.
Нови периодични издания в редакцията.
Толеранс в изплащателните листове на С. Г. О. П.
Хумористична вечер в салона на `К. Ранков`.
Подписка за новооснованото Кредитно Взаимно-Спомагателно Акционерно Д-во `Знаме`.
Срокове за подаване на декларациите за доходи от фирми.
Търговци на жито ползват помещения под наем близо до лимана.
Инцидент с енорийски свещеник в Митницата.
Турско-българския търговски договор.
Окръжно писмо за разпродажба на конфискувани тютюневи изделия.
Избори на представители в комисиите по имотните оценки.
V-то редовно общо годишно събрание на акционерите от дружество `Съединение` в Силистра.
Навигацията по Дунава.
Търговската заинтересованост на гръцкия вицеконсул в града.
Златарска фабрика.
Съдружие `Драганов & Златаров` в Габрово.
Нова Ориенталска Комисионерска къща на Патрокъл Атанасияди.
Злоупотреби на митнишкия управител Стойков.
Томболата на Доброволческото дружество във Варна.
Търг за направата на електрическото осветление във Варна.
Държавния конезавод Кабиук.
Разпореждане до митниците.
Популярна банка в Шумен.
В София са избрани членове на Търговската камара.
Нов параход за Българското Параходно Д-во.
Колетите и посилките за странство.
Бюджета на железниците.
Бюджета на горите.
Триполитанската война.
Ново кредитно дружество в Провадия.
Завръщането на делегатите.
Министър Франгя във Варна.
Вноса на рентгеновите фотографически апарати.
Търгът за осветление с електричество на варненското пристанище.
Проверката на аптекарските мерки и теглилки.
По повръщането на надвзети суми от общинския налог и беглик.
Книжнина.,Скандални работи стават около митницата ни.
Процеса на мелничарското д-во.
Конгреса на пивоварите.
Българската Народна Банка.
На 29 и 30 Септемврий т.г. ще се извърши теглението на класната лотария.
Къщата Иван Д. Рашев.
Забранен износ от Турция.
Законопроекта за изменение закона за митниците.
Индустриалния съвет.
Закриване сесията на Софийската търговско-индустриална камара.
Сточна тарифа между България и Русия.
По възобновяването на видинския житарски събор.
Една телеграма от 18 ноемврий за доставката на донецки въглища.
Бургаската търговска камара и законопроекта за борсите.
Командитното дружество `Ив. Недков и С-ие` в Габрово.
Захарната ни търговия с Русия.
Една поправка по кредита на д-во `Зора`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Българска земя
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Добружа
 Единство
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1891 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Кредитни дружества
Резултати 64 - 72 от 81.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10  
Serial's cover page Холандия     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 16, 20/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 2, 29/06/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 26, 24/08/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 37, 26/03/1919
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 15, 08/07/1905
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 214, 26/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 271, 21/09/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 300, 30/11/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library