Start Over


М-во на просветата отпуска парична помощ на учителка от с. Николаевка.
Българска кооперативна банка въвежда застраховка на коне.
Мелничарско училище ще бъде открито в Русе.
За носените от американските дипломатически куриери официални книжа.
Курсове на параходите `България` и `Фердинанд`.
Устните зрелостни изпити в търговското средно училище.
Комисията по проверка на инвалидите в града.
Събрание на околийското учителско д-во.
Дисциплинарно дело против учител.
Голямо местно тържество в с. Козлуджа.
За притежателите на пчели.
Събрание на д-вото на търговците.
Вносът и износът през 1925 г.
Общо събрание на младежкото социалистическо д-во в работнически клуб `Борба`.
Починал е Иван Т. Дяков, мелничар и член на Търговската камара.
Директорите на търговията и земеделието отпътуваха за София.
Започва раздаването на дърва на бедните семейства.
Хайка на варненските ловци в местността `Джанавар тепе`.
Продажбите във варненските рибни хали.
Във всяко общинско управление ще се разкрие служба по застраховка на земеделските култури срещу градушка и замръзване.
За погасителните вноски.
Задълженията на горската стража.
Срока за снабдяване с патенти от питиепродавците.
Агрономите ще разясняват мерките за борба с болестта `Сечене`.
`Родни Балкани` дава своята пролетна вечер.
Лотарията на Съюза на артистите.
Стопани, които имат неизплатени платежни заповеди.
Дирекцията на Варненския народен театър се извинява.
Обявява се на всички стопани на свини.
Варненската пощенска станция съобщава на абонатите си.
Усилено се презасаждат всички дръвчета в Аспаруховия вал.
Министерството на земледелието е намалило памучното семе за засяване.
Консумацията на ориз в страната през първите два месеца на текущата година.
С царски указ се назначават избори за народни представители.
По правоспособността на предприемачите.
Застраховане на полските земеделски произведения от градушка.
Препоръчано списание.
Дирекцията за опазване на общественото здраве препоръчва.
Химически торове.
Отменени избори.Свикване на Великото Народно Събрание.
Посевите.
Умоляват се [г.г. общинските кметове да отговорят на Окръжно N 3749].
По пощенските марки.
Чехска изложба.
Изплащането обезщетенията от застраховки.
Застраховките на добитък.
За крините.
Семена от добри и доходни сортове.
На 21 май т.г [е насрочен търг за наем на курорта `Св. Константин`].
Варненската окр. постояна комисия [е откупила животни за разплод].
Назначени са комисии [за откупуване на животни за разплод].
Формата за наборните комисии е определен.
Комисията [е книгата на А. Дюклу `Масларство` до общинските библиотеки и читатели в окръга].
Министерството [е разпоредило отпускане на средства за лозарство и овощарство].
Българската централна кооперативна застрователна банка [подновява застраховки].
Същата банка.
С постановление N 401 [са уволнени служители].
Съгласно чл. 8 от Закона за застраховане на земеделските произведения от градушка [са назначени комисии].
Постоянната комисия [ще приема молби по бюджета].
Министерството на финансите [е разпоредило ревизии].
Варненски държавен агроном [съобщава за субсидиране на кооперациите].
Варненската Търговско-Индустриална Камара [обявява курс по кроячество и шивачество във Велико Търново].
Важно за земеделците и лозарите.
Сесията на Варненския окръжен съвет.
За абонамента.
Решения на Варненски окръжен съвет.
Застраховане против градушка.
Лекуване на домашните птици.
Сушилни за пашкули.
Засети площи с фъстъци.
Памучната култура у нас.
Овчарската кооперация `Св. Игнат` в Шумен.
Законопроект за увеличение на вносните мита.
Колко мляко може да даде една крава.
`Коментарии на Закона за благоустройството на населените места в Царство България` от П. Арсов.
Първи общ кооперативен конгрес.
Сдружавания за застарховки .
Б. З. Банка.
Данък върху овцете.
През миналата година Гърция е изнесла.
Производство на пашкули.
с. Кованлък се отцепва от Горно-Чифлишка община.
Млекарита производители от Софийска околия са основали сдружение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Единство
 Економистъ
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Народен глас
 Народна воля
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Сеяч
 Търговски фар
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
Съответствия за:  Селско стопанство - застраховки
Резултати 64 - 72 от 113.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 319, 23/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3836, 18/02/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5591, 17/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 9, 26/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 15, 30/08/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 9, 17/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 11, 12/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 31, 09/03/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 20/05/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library