Start Over


I Общ поглед върху хода на учебните занятия.
II Ученици.
III Учителски състав.
IV Преглед на изучения материял през учебната година.
V Теми.
VI Учебници.
VII Успех.
VIII По обучението.
IX По възпитателната задавка на училището.
X Дисциплина.
XI Хигиенично състояние.
XII Учителски съвет.
XIII Министерски разпоредби касателно учениците.
XIV Училищен бюджет.
XV Равносметка за училищната такса...
XVI Равносметка на Дружество за подпомагане бедни ученички...
XVII Помещение и покъщнина.
XVIII Пансион.
XIX Учебни помагала.
XXI Статистическа таблица за учителите.
XXI Статистическа таблица за ученичките.
I Общ поглед върху хода на учебните занятия.
II Ученици.
III Учителски състав.
IV Преглед на изучения материял през учеб. год.
V Теми.
VI Литературни беседи.
VII Учебници.
VIII Успех.
IX Изпити за свършен курс.
X Дисциплина.
XI Хигиенично състояние.
XII Учителски съвет.
XIII Министерски разпоредби касателно учениците.
XIV Училищен бюджет.
XV Равносметка за училищната такса.
XVI Дружество за подпомагане бедни ученички.
XVII Помещение и покъщнина.
XVIII Пансион.
XIX Учебни помагала.
XX Статистическа таблица за учителите.
XXI Статистическа таблица за ученичките.
I Общ поглед върху хода на учебните занятия.
II Ученички.
III Учителски персонал.
IV Преглед на изучения материял през учебната година.
V Частични, домашни и класни писмени упражнения.
VI Теми, дадени на полугодишния и годишен изпит.
VII Теми за литературни беседи.
VIII Учебници.
IX Изпит за свършен курс.
X Дисциплина.
XI Хигиенично състояние.
XII Учителски съвет.
XIII Училищен бюджет.
XIV Дружество за подпомагане бедни ученички.
XV Помещение и покъщнина.
XVI Пансион.
XVII Учебни пособия.
XVIII Образцово училище.
XIX Хоспитирания и практически уроци.
А Хроника.
Б Учителски персонал.
В Движение на ученичките по класове и изобщо.Е Дисци
Г Средства за поддържане на ученичките.
Д Учение.
Е Дисциплина.
Годишен рапорт на учителския съвет до Министерство на Народното просвещение.
Рапорт от д-р Б. Мирска.
Списък на книгите които са купени за ученишката библиотека през 1907 - 1908 г.
Списък на книгите и списанията получени през тази учебна година в учителската библиотека.
Списък на пособията по физика.
Бюджет.
Отчетът е представен на тържествено събрание на 27 декември 1936 г.
Преподавателски персонал.
Отпуски на преподавателския персонал.
Печатни трудове на преподавателския персонал.
Семинари.,Библиотека.,Студенти.,Студентски организации.
Организация на завършилите В. Т. У.
Заключение.
Театър и театрални салони.
Читалищни помещения.
Дейността на управителния съвет.
За в. `Народна Просвета`.
Финансово състояние на съюза.
Доклад.
Книжовен имот.
Статистика на четенето.
Няколко мисли върху състоянието на Библиотеката и мерки за подобрението й.
В областта на земледелието.
В областта на лозарството.
Овощарство.,Бубарство.,Скотовъдство.,Културни работи из областта на земледелието.
Кооперативно дело.
Занаятчийски изложби.
Просвета.,Бактериологична и противобясна станции.
Контролата на общините и училищните настоятелства.
Залесяване.,Ветеринарна служба.
Медицинска служба.
Кооперативно планиране.
Кооперативно водоснабдяване.
Телефонна мрежа.
Окръжно стопанство `Св. Константин`.
Училища.,Читалища.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанско знаме
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Известия на Народния музей - Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Сила
 Сила
 Славянин
 Трудове на Морската биологична служба във Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Институции и организации - отчети
Резултати 64 - 72 от 121.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14  
Serial's cover page Отчет за учебната 1896-97 годи ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1897
Serial's cover page Отчет за учебната 1897-98 годи ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1898
Serial's cover page Отчет за учебната 1898-99 годи ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1899
Serial's cover page Отчет за учебната 1907 - 1908 ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1908
Serial's cover page Отчет на Академическия съвет з ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1937
Serial's cover page Отчет на Академическия съвет п ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1939
Serial's cover page Отчет на Варн. Окр. Чит. Съюз ...     
Народна просвета [вестник]
бр. 2, 20/01/1931
Serial's cover page Отчет на Варнен. Градска Общ. ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7=8, 31/03/1903
Serial's cover page Отчет на Варненския Окръжен съ ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 28, 25/10/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library