Start Over


Препечатка на статия от сп. `Пощенско, телеграфно и телефонно дело`.
Състояние на телеграфните и телефонни съобщения.
Направа на нови линии.
Радиотелефон в България.
Добричкият окръжен управител ходатайства за преки телефонни съобщения с Румъния.
Според дните и цвета на хартията.
Мътение яйца от хора.
Как може да се узнае, здрава ли е квартирата в която живейме.
Уничтожавание на плесента в мазите (избите).
Средство против прокисванието на млякото.
Средство за узнавание смесено ли е млякото с вода.
Кратки обществено-политически новини от света.
Кратки обществени новини от света.
Централното бюро на сговористите.
По изселване на българското население от Гърция.
Арестите в Берковица.
Брошурата на генерал Жеков `Политическият живот на България и войнството`.
Чиновничките по пощите.Посетителите на Вердюнските бойни полета.
Милан Гаврилович е новият югославянски пълномощен министър в София.
Закри се конгреса на д-вото на слепите.
Започнати са промени по дипломатическото ведомство.
Открива се конгресът на железничарите.
Една година от убийството на Райко Даскалов.
Постоянното присъствие на Земеделския съюз и печатните телеграми във в-к `Оранжево знаме`.
Нашата делегация в Женева, водена от м-р Калфов.
Публично събрание по въпроса за разпределяне на 330 милионния кредит.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Женски свят
 Завой
 Земледелец
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морско ехо
 Народна самозащита
 Обнова
 Работнишко дело
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1935 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Пощенско дело
Резултати 64 - 72 от 143.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16  
Serial's cover page Пощите, телеграфите и телефони ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 26, 12/04/1923
Serial's cover page Преглед на печата     
Завой [вестник]
бр. 4, 15/06/1939
Serial's cover page При Директора на пощите     
Варненски новини [вестник]
бр. 83, 26/10/1924
Serial's cover page Пряко съобщение с Добрич     
Варненски новини [вестник]
бр. 411, 13/09/1925
Serial's cover page Разни     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 22, 04/09/1899
Serial's cover page Разни Новини     
Христианский свят [списание]
бр. 8, 01/11/1892
Serial's cover page Разни новини     
Христианский свят [списание]
бр. 6, 01/09/1892
Serial's cover page Разни съобщения     
Варненски новини [вестник]
бр. 24, 28/08/1924
Serial's cover page Резолюция на телеграфо-пощенци     
Варненски новини [вестник]
бр. 317, 21/06/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library