Start Over


Комитетът за издържане на безплатните трапезарии поименно благодари.
По повод публикацията `Образцов учител` в бр. 31.
Бал с котьлион.
Железница през морето - от `Варненски търговски вестник`.
По календарчето на `Св. Цар Борис` - Варненско Епархиално Братство.
Любовта е дар небесен - коледни истории.
Коментар на Отчет на одеското българско настоятелство за 1878-1880 г.
Относно бюджета на народните училища в гр. Варна за 1880-1881 и Градската общинска управа
Днес следобяд големи колоездачни състезания.
Изключени от `Родна защита`.
Родителско-учителска дружба при Варненската мъжка гимназия.
Днес театър П. К. Стойчев.
Желающите абонати да получават вестника в къщи.
Годишният акт на американския колеж в София.
25 годишния юбилей на Машинното училище.
Вчера завършиха годишния си акт учениците от Машинното училище.
Гръцки суратсъзлък и тепегьозлък.
Мамалигарска мобилизация.
Противоречиви и тенденциозни съобщения.
Думи и дела.
Ценна гробна находка.
Медицински преглед на ученици.
Новини за развоя на военните действия.
Мин.-председателят В. Радославов посетен от гръцкия пълномощен министър и др. официални лица.
Служебни нарушения на учителите от II мъжка прогимназия Пенчев, Кефсизов и М. Пенев.
За реда в пансиона на девическата гимназия.
При министър Радославов.
Данъчните.,Европейската война и Италия.
Осъждането на учителите Кефсизов, Пенчев и Пенев.
Касата на общината празна.
За знание.
Изпитите при варненските гимназии.
Опровержение от г. Кривошийков.
Федшерите в градските амбулатории.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Вечерни часове
 Виделина
 Време
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Добружа
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Красота и здраве
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна сила
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Педагогическа практика
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Варна - училища
Резултати 667 - 675 от 682.стр.    First Page  Previous Page   75   76  
Serial's cover page [Разни новини]     
Известник [вестник]
бр. 34, 23/12/1906
Serial's cover page [Разни]     
Наставник за учители и родители [списание]
бр. 7, 10/01/1881
Serial's cover page [Хроника]     
Варна [вестник]
бр. 30, 12/06/1931
Serial's cover page [Хроника]     
Варна [вестник]
бр. 32, 14/06/1931
Serial's cover page [Хроника]     
Варна [вестник]
бр. 33, 16/06/1931
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 405, 25/08/1914
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 452, 14/11/1914
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 485, 17/12/1914
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 657, 12/06/1915


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library