Start Over


Г-н генерал Презан се съвещава.
Г. Юлиу Маниу между парламентарите.
Болшинството и поведението на г. Юниян.
Парламентарното болшинство за един кабинет Маниу.
Авересканите поддържат генерал Презан.
Винтила Братияну напуща шефството на партията.
Генерал Презан как ще състави новия кабинет.
Г. Маниу натоварен да състави новия кабинет.
Причините за отказа на г. Юлиу Маниу.
Генрал Презан съставя новото правителство.
Очакаване обнародването на новата Конституция.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Виделина
 Ден
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Завой
 Земледелец
 Киноек
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна дума
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Победа
 Поле
 Последни новини
 Ратник
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Вътрешна политика
Резултати 676 - 684 от 703.стр.    First Page  Previous Page   76   77   78   79  
Serial's cover page Цалдарис не прави въпрос на до ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3972, 05/07/1935
Serial's cover page Чехословашките земледелци ще с ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3949, 12/06/1935
Serial's cover page Ю. Маниу отказва да състави ка ...     
Единство [вестник]
бр. 178, 15/06/1930
Serial's cover page Югос;авия пред важни събития     
Ново единство [вестник]
бр. 70, 05/09/1931
Serial's cover page Югославия пред правителствена ...     
Ново единство [вестник]
бр. 169, 01/07/1932
Serial's cover page Югославия федерация     
Куриер [вестник]
бр. 408, 20/09/1928
Serial's cover page Югославското правителство след ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3845, 27/02/1935
Serial's cover page Югославянският кабинет пред кр ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3821, 03/02/1935
Serial's cover page [Заседания на австрийската гор ...     
Добруджа [вестник]
бр. 165, 31/07/1918


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library