Start Over


Обществото на народите препоръчва приемането на есперанто за телеграфическите съобщения.
Англия пред нови избори.
Сражението в Бесарабия.
Чиновнишките съкращения.
Подобрение в съдебното дело.
Заловените разбойници.
Бандата на Г. Янчев.
Следовател, който не познава конституцията.
Балканският фронт срещу комунистите.
Страха от емигрантите.
13-а заплата няма да се даде.
Погребението в Хасково.
Чиновнишките таблици.
Читалищният съюз в България.
Съкращения в пощите и телеграфите.
Обесени ятаци.
Чиновниците на борба срещу правителството.
Идея за общ фронт за борба с болшевизма.
При м-р Русев за прехраната.
Бюджетно подобрение.
Драгиев агитира в полза на земеделския съюз.
Права и задължения на длъжностните лица според закона за селските общини.
Митьо Стоянов - дългогодишен архивар на Варненския окръжен съд-напусна по собствено желание.
Министерството на търговията се е съгласило да започне проучването на една ж. п. линия по дефилето Габрово - с. Червен бряг.
Конфликт на интереси при назначаване на държавните служители.
Необходимост от приемане на закон за държавните служители.
Ролята на съсловието за просперитета на държавата.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Вестник инвалид
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Земледелец
 Земледелска победа
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Литературни новини
 Морски бич
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последен час
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Държавни служители
Резултати 703 - 711 от 716.стр.    First Page  Previous Page   79   80  
Serial's cover page [Разни новини]     
Варненски новини [вестник]
бр. 51, 24/09/1924
Serial's cover page [Разни новини]     
Варненски новини [вестник]
бр. 137, 19/12/1924
Serial's cover page [Разни новини]     
Варненски новини [вестник]
бр. 138, 20/12/1924
Serial's cover page [Секретар-бирниците]     
Свободен глас [вестник]
бр. 33, 12/11/1905
Serial's cover page [Хроника]     
Театър и музика [вестник]
бр. 337, 01/07/1925
Serial's cover page [Чиновничеството и правителств ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 6, 07/05/1905
Serial's cover page [Чиновничеството у нас]     
Свободен глас [вестник]
бр. 3, 13/04/1905
Serial's cover page [Чиновничеството]     
Свободен глас [вестник]
бр. 4, 22/04/1905
Serial's cover page `Exercitiui functiunci`     
Куриер [вестник]
бр. 317, 08/05/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library