Start Over


Окръжно от Министерството на Финансите удостоверяващо стойността на банкнотите издавани от БНБ.
В Стара Загора са заловени фалшиви монети.
Окръжно от Министерството на Вътрешните дела относно градския данък октроа.
С Приказ на Министерството на Вътрешните дела са забранява на С. Флорин да участва в търгове обявени от министерството.
Министерството на Финансите е утвърдило списъка на горските участъци, в които може да се извършва сеч.
Варненския Окръжен Управител издава Приказ, с който се забранява циркулирането на чуждестранни монети.
Указ за задължителен военен набор.
Българска Народна Банка обявява лихвите, която ще изплаща.
В Радомир са открити фалшиви монети.
Курс на Българската Народна Банка.
Търгове за направа на ново училище и продажба на градски имоти.
Съобщение от Варненский Окр. Воинский Началник относно запасните военнослужещи.
Българската Народна банка събира всички златни банкноти.
За издаването на разрешителни за хазартни и други игри в заведенията.
Търг за почистването на улиците на гр. Варна.
Високите гости след тържеството на историческата могила на Владислав Варненчик.
`Възкресение` в кино `Ранков`.
`Мислителя` в кино `Прошек`.
Б.Н.Банка за 10 ноем.
Износът през Варненската митница за м. март т. г.
Няколко несполучливи опити за внос на добитък в Египет.
Дървеният амбалажен материал (скроени, но не сковани каси).
Производство на каменни въглища в басийна на Ерегли-Зонгулдак.
Контингентите на земеделските произведения във Франция.
Внос на българско кюспе от маслодайни семена в Швеция.
Вносът на бекон в Англия.
Български стоки на американския пазар.
Международния панаир в Марсилия.
Пазара в Триест.
Статистически бюлетин на БНБ.
Внос на кожи в Америка.
Българското генерално консулство в Стокхолм.
Вносните мита в Сирия.
Стопанската политика на днешна Германия.
Представител на Б. Н. Банка заминава за Испания.
Внос на български стоки в Холандия.
Споразумение между Б. Н. Банка и Белгийската легация.
Внос на български стоки в Испания.
Таксите при вноса на някои стоки в Белгия.
Нови мита, такси и др. в някои европейски държави.
Условия за внос на наши плодове в Александрия.
Пазара на българско грозде във Варшава.
Износ на българско грозде в Мюнхен.
Внос на италианско грозде в Швейцария.
Бюфета при манастира `Св. Константин`.
Наредено от БНБ спиране на социална помощ поради нарушения.
Инжинерна бригада пристигнала за измерване на горите.
Руският писател Ал. Балмонт ще посети България.
Липса на финансова помощ за търговците и индустриалците.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Виделина
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Економистъ
 Земледелска победа
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морско ехо
 Народен глас
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Ратник
 Свободен глас
 Северна поща
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Българска народна банка (БНБ)
Резултати 712 - 720 от 721.стр.    First Page  Previous Page   80   81  
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 9, 25/04/1889
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 9, 27/03/1890
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 19, 02/07/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 20/01/1892
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 98, 10/11/1924
Serial's cover page [Хроника]     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3, 05/05/1934
Serial's cover page [Хроника]     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 12=13, 11/10/1934
Serial's cover page [Хроника]     
Черно море [вестник]
бр. 9, 25/03/1929
Serial's cover page `Защо Народната банка нема пар ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 593, 15/09/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library