Start Over


Решение N 23 за комисия за проверка насигнал за злоупотреби.
Решение N 23-а за облекло на служители.
Решение N 24 за одобрение на решение на Регулационната комисия.
Решение N 25 за наименование на нови улици.
Решения N 26-27 за помощи на нуждаещите се.
Решение N 28 за комисия за проверка на облагателен списък.
Решение N 29 за издаване на нотариални актове.
Решение N 30 връщане на неправилно взети суми.
Решение N 31 за освобождаване на гаранции на бивши служители.
Решение N 32-33 по въпроса за безработицата
Решение N 34 за отпускана на помощи.
Решение N 35-36 за събиране на сметта
Решение N 37 за събиране на местни такси.
Решение N 38 за общинската кланица.
Решение N 39 за събиране на местни такси.
Решение N 40 за контрол по рзходната част на бюджета
Решение N 41 за отпечатване на проспекти.
Решение N 42 за правилник за начин на разходване на кредит по бюджета.
Решение N 43 за отпуск на служител.
Решение N 44 за заплащане на допълнителен труд по постройка на училище.
Решение N 45 за цената на хляба.
Решение N 46 за закупуване на пожарогасителна техника.
Решение N 47 за одобрение на командировки.
Решение N 48 за настилка на улици.
Завръщане на румънските инвалиди от войната в Молдова.
По мира с Румъния.
Народният съвет на Бесарабската република.
Излиза вестник `Молдовански глас` на румънски и руски език.
Румънска цензура в Бесарабия.
Мерки за възстановяване на държавните финанси.
Анкетата за интернираните и военнопленниците.
Монопол върху спиртните напитки.
Цензурата.,Арестуванията.,Яш без хляб.
Бесарабски аграрен въпрос.
Какво да се прави с убитите от градушка лозя.
Многочадие.
Благоустройствени.,По бездомнишкия въпрос.
Заседание на 13 юни 1922 год.
Заседание на 14 юни.
Заседание на 16 юни 1922 год.
Заседание на 19 юни 1922 г. Бездомнишкия въпрос. Постановление N 62.
Заседание на 21 юни 1922 г.
Решение относно командировки по дело между държавата и общината касаещо отчуждаване на общински имот за разширение на железопътна гара Варна.
Решение N 2, 3 за търгове за доставка на облекло.
Решение N4 за отпечатване на рекламни материали на курорта Варна.
Решение N5 за комисарството по прехраната.
Решение N6 за отпечатване на план на града.
Решение N7 за наемане на помещение за майчин дом.
Решение N8 са салона на общинския театър.
Решение N9 за назначаване на комисия.
Решение N10 за подарък на Александър Кръстев по случай 25-годишния му юбилей като композитор и диригент.
Решение N11 за връщане на неправилно внесени суми.
Решения N12-16 за отпускане на средства за различни нужди.
Решение N17 за закриване на комисарството по прехраната.
Решение N18 за командировки във връзка с манастира `Св. Костантин`
Решение N19 забюджета за финансовата 1932/33 година.
Решения N20-29.
Мерките на БЗНС за облекчаване положението на селското население в страната.
По въпросите на социалната икономика.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Социална политика
Резултати 73 - 81 от 278.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из Общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 352=354, 09/06/1934
Serial's cover page Из Ромъния     
Добруджа [вестник]
бр. 120, 12/04/1918
Serial's cover page Из Ромъния     
Добруджа [вестник]
бр. 189, 25/09/1918
Serial's cover page Из вестниците     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33=34, 20/09/1894
Serial's cover page Из дейността на Общинския съве ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 116, 11/10/1924
Serial's cover page Из дейността на общинския съве ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 37, 28/06/1922
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 298=299, 16/01/1933
Serial's cover page Из печата     
Добруджански глас [вестник]
бр. 22, 28/10/1919
Serial's cover page Из речта на професор Данаилов     
Обнова [вестник]
бр. 165, 15/07/1919


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library