Start Over


За търговците.
За правата на жената на несъстоятелния.
Увод.,Изложение на договорните разпореждания и на правилата на законите и наредбите, които са от значение за правната същност на отношенията между Хранизноса и неговите агенти.
Частно-правни елементи на отношенията между Хр. и неговите агенти.
Елементи от публично-правен характер в отношенията между Хранизноса и неговите агенти.
Агенти и подагенти.
Агенти за закупуване на памук и памучно семе.
Относно тълкуване на Търговския закон във връзка с търговците на дребно.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ратник
 Свободен глас
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1901 год.
  1898 год.
Съответствия за:  Търговско право
Резултати 73 - 81 от 149.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
Serial's cover page По-важни данъчни срокове през ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 14=15, 10/09/1940
Serial's cover page По-важни закони, наредби и пра ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4=5, 01/04/1937
Serial's cover page По-важни закони, наредби и пра ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4, 01/04/1938
Serial's cover page По-важни закони, правилници и ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 8, 01/08/1937
Serial's cover page По-важни закони, правилници, н ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 6=7, 01/06/1937
Serial's cover page Правата на българката според т ...     
Женски свят [списание]
бр. 3, 01/02/1898
Serial's cover page Правното естество на отношения ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Привличането на външни капитал ...     
Търговски фар [newspaper]
бр. 377, 03/05/1912
Serial's cover page Приказ N 226     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 24, 19/06/1898


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library