Start Over


Митнически.,Одринското българско генерално консулство.
Чехословашко-български компенсационни доставки.
Консумацията на тютюн в България.
Дирекцията на Българското търговско параходно д-во.
Парахода `София`.
Нова телефонно-пощенска станция.
Износът през Варненската митница.
Състоянието на посевите в района на Варненската търговско-индустриална камара.
Бургаските търговци и закона за вноса на стоките, които не са първа необходимост.
Дружеството на варненските търговци.
Бакалското професионално сдружение в гр. Варна.
Полската легация в София.
Парахода `България`.
Писмо от Поморие във връзка с поместена в предишен брой статия за бившия околийски началник.
Дописки в Цариградски вестници за отпусната стипендия от Свищовската Окр. постоянна комисия.
Необикновено много сняг в Русе.
Корабче с името `Фердинанд` вози незаконно пасажери.
Правителството разрешава на Отоманската банка да отвори клонове в България.
Убийството на дипломата Георги Вълкович.
Руският дипломат в Цариград отрича намеса на Русия в убийството.
Покана за спомоществователство за издаване на преведената книга `В небесата`.
Австрийските параходи вече плават по Дунав.
Нова линия от Варна до Цариград открива австрийското параплувно дружество `Лойд`.
Нов параход на бургаското параходно дружество.
Преговори на финансовия министър Начевич за сключване на държавен заем.
Забрана за ползване на държавните гори в Балчик.
Указ за свикване на сесия на Народното събрание.
Злоупотреби с държавни средства на гръцкия консул в Пловдив.
Старозагорската Окр. Постоянна Комисия усвоила приходи на с. Раднево.
Започва издаването на в. `Югозападна България`, в. `Другар`, в. `Селски вестник`.
Градските избори в Стара Загора, Търново, Свищов, Шумен, Пазарджик и Русе и Разград.
Правителството ангажира парахода `Съединение` за извършване на пощенски услуги.
1. Рибарство.
2. Пристанища и мореплаване.
Таблица за внесените и изнесените стоки, добитък и пътници в и от Дунавските пристанища през 1920 г. с параходи, ветроходи и шлепове под разни знамена
3. Корабостроене.
4. Разни.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджанска поща
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Корабостроител
 Куриер
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Кораби
Резултати 73 - 81 от 1043.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Външни съобщения     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 503, 29/03/1921
Serial's cover page Въоръжение на английските търг ...     
Морски преглед [списание]
бр. 98, 01/10/1938
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 30, 30/04/1924
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 37, 20/06/1924
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 21, 24/10/1891
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 34, 29/02/1892
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 62, 10/10/1892
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 78, 21/09/1893
Serial's cover page Вътрешни новини     
Морска библиотека [списание]
бр. 4, 01/08/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library