Start Over


Новини от Солун.
Двойното облагане на индустриалните предприятия.
Въпроса за продължаване срока по закона за временното уреждане на наемните отношения.
Заповед за установяване на качествени норми и означения за обработените кожи.
За закона за изменение и допълнение наредбата за данъка върху приходите.
Въжарската индустрия.
Обявяване на гражданска мобилизация във всички индустриални предприятия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Завой
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морско ехо
 Народна воля
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Свободен глас
 Социалистическа трибуна
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1901 год.
Съответствия за:  Военна икономика
Резултати 73 - 81 от 186.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из чуждия печат     
Варненски дневник [вестник]
бр. 24, 04/10/1914
Serial's cover page Икономика и война     
Варненски новини [вестник]
бр. 3878, 01/04/1935
Serial's cover page Икономическа и политическа нез ...     
Правда [вестник]
бр. 9, 05/06/1938
Serial's cover page Икономическата криза у Съглаше ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 866, 29/04/1916
Serial's cover page Икономическата организация на ...     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 175, 09/04/1917
Serial's cover page Икономия от войната     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 49, 03/05/1919
Serial's cover page Индустриален отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 10=11, 20/07/1940
Serial's cover page Италия търси сурови материали ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5396, 04/09/1935
Serial's cover page Италия търси сурови материали ...     
Добруджански новини [вестник]
бр. 205, 08/09/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library