Start Over


По повод смъртта на възпитаника от Морското училище.
59 години от смъртта на Христо Ботев.
Добруджанската емиграция в града устройва възпоменателно тържество в памет на революционния подвиг на Стефан Караджа.
Тържества по повод 49 години от смъртта на революционера.
Тържества по повод 49 години от смъртта на Стефан Караджа и възкачването на престола на цар Борис III.
Честване на 50 годишнината от смъртта на революционера в страната.
Чествания в цялата страна.
Манифестацията на добруджанци във Варна в Деня на Караджата.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Стефан Караджа
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Възпоменателни тържества
Резултати 73 - 81 от 377.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Денко Борисов Денчев     
Морски преглед [списание]
бр. 120, 01/09/1939
Serial's cover page Денят на Ботев във Варна     
Варненски новини [вестник]
бр. 3939, 02/06/1935
Serial's cover page Денят на Ботев във Варна     
Последни новини [вестник]
бр. 62, 02/06/1940
Serial's cover page Денят на Караджата     
Варненски новини [вестник]
бр. 377, 10/08/1925
Serial's cover page Денят на Караджата     
Добруджа [вестник]
бр. 20, 10/08/1917
Serial's cover page Денят на Караджата     
Добруджа [вестник]
бр. 21, 13/08/1917
Serial's cover page Денят на Караджата     
Добруджа [вестник]
бр. 171, 14/08/1918
Serial's cover page Денят на Караджата     
Добруджа [вестник]
бр. 95, 20/09/1929
Serial's cover page Денят на Караджата     
Световен фар [вестник]
бр. 5, 14/08/1927


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library