Start Over


Пак върху положението.
Търговският договор с Германия.
Дневния ред на висшия занаятчийски съвет.
Министерството на търговията и пр.
Спиране на товарните влакове.
По таксуването на вагони с птици.
Аварирал параход.
Земледелческа екскурзия.
Концесия за каменно-въглищно производство.
Изменение на сточната и пътнишка тарифи.
Нарушение закона за мерките и теглилките.
Допълнение към тарифа.
Наградени лозари и пипиниеристи.
Свободни периметри.
Обезмитен внос.
Реколтата на фасула.
Нов фалит в Русе.
Износа на храни чрез Варненската митница.
Несъстоятелности.
Положението на държавното съкровище на 31 март 1913 година.
Следствията от два царски указа.
Делегат на сливенските индустриалци.
Благодарност.,Правителството и линията Порто лагос.
За реквизиционните разписки.
Пишат ни от Сливен.
Съобщават ни от Стралджа.
На вниманието на Бургаския окръжен съвет.
Реколтата на гроздето в Сливен.
Братя Бенбасат оправдават фалита си.
Настаняването на бежанците.
Нова търговска камара.
Конференция на индустриалците.
Монетния внос в царството.
Какво искат сливенските фабриканти.
Класната лотария.
Книжнина.
Ще се плащат лихви за реквизицията.
Търговско-индустриалната банка в Пловдив ще удвои капитала си.
Търсят се дъбови кори.
136,000 марки за един бик.
Провинцията бойкотира гръцките търговци.
Продължен срок.
По освобождаването на международните колети.
Пашкулите в Станимака.
Бюро за анкетиране търговията.
За индустриалците.
Пишат ни от Ямбол.
Загуби от стихиите.
Софийско търговско д-во.
Нов проверителен съвет.
Лични.,Известия на бургаската търговско-индустриална камара.
Станциите Добрич и Лом.
Разпределението на новите земи.
Неуредена несъстоятелност.
Обявен в несъстоятелност.
Подписката на съкровищните бонове.
Информационната служба при Министерството на земледелието.
За питиепродавците и тютюнопродавците - бежанци от заграбена Добруджа.
Камбиото днес.
Измерените материали за варене на ракия.
По беглика.
Нашите брашна в Цариград.
Значението на борущенската линия за южна България.
Увеличение на аптечните такси.
По фалитите.
Промените в Българската генерална банка.
Нова фирма в Габрово.
Кражба на стока в Цариград.
Параходна плавателна линия директно Америка - България и обратно.
Пожар в дрогерия Камхи.
Несъстоятелности.
Международен конгрес на търговско-индустриалната камара в Париж.
Връхнината за търговските камари от новите земи.
Търгът за риболовството в Бургас.
Дейността на земледелческата банка.
Нова представителска къща.
Фонд за крайцера `Отец Паисий`.
За рекламациите на източните железници.
Българския тютюн.
Допълнена тарифа.
Вземанията на земледелската банка в Добруджа.
Вноса в Австро-Унгария.
Данъка сгради и занятие на индустриалците.
Мините и кариерите в новите земи.
Кооперация `Братско Дело`.
Семеен чехски оркестър.
Пчеларска изложба в Чехия.
Свободен талян.
Несъстоятелности.
Разпределение на камарните райони.
Търговията в Сливен.
Работата в митниците.
Търговско-индустриалните марки.
Нова търговска фирма.
Бюджета на Русенската търговска камара.
Конкурс.,Курсове.,Пак по връхнините на камарите в новите земи.
Разяснена тарифа.
Публикуван правилник.
По внасянето на газьолът.
Книжнина.,Несъстоятелности.
Положението на държавното съкровище.
Районите на търговско-индустриалните камари.
Ще се поднови ли синдиката.
За отчетните книжа на митниците.
За умишлените фалити.
Търга за баните.
Нуждаят се от лекар - бежанците в Малко Търново.
Индустриалните концесии в новите земи.
Нова търговска фирма в Деде-Агач.
Недобросъвестен чиновник.
Банкови агентури.
Камбиалния синдикат.
По нуждите на Деде-Агач.
Сключен конкордат.
За секретаря на Софийската търговско-индустриална камара.
Бъдещият район на Бургаската камара.
Габровската митиница е факт свършен.
Риболовството в блатата.
Спряно железопътно движение.
Международно изложение в Лайпциг.
Г-н Хенри Дженкиц е посетил столицата ни.
Станали търгове.
Отрицателен търговски навик.
За пътищата Бургас - Малко Търново.
Законопроект за риболовството.
Пътуване с намалени такси по железниците.
Маслинените гори в новите земи.
Вестник `България`.
Солените езера.
Взаимнообразни удръжки на чиновниците.
Нов почетен консул в Тулуза.
Открити банкови агентури.
Дългът на окръзите.
За желающите да вземат английски представителства в Царството.
Угаснали права на района.
Обявени в несъстоятелност.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Продължение срока на камбиалния синдикат.
Саденето на тютюня в новите земи.
Италиански търговци в България.
Запитванията до българските консулства.
Колосална продажба на машини.
Търговски курс в Орхание.
Индустриалния съвет.
Превоз на дървен материал.
Въглищата от Перник.
По антрепозирането на стоките.
Нова фирма в Русе.
Из занаятчийските сдружения.
Похвална инициатива.
Ред на изпити.
Възобновени права на облаги.
Ръководител на курсовете по печатарство.
Втори екземпляри от индустриалните свидетелства.
Годишни дружествени събрания.
Несъстоятелности.,Тегленията на класната лотария.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна дума
 Ново единство
 Светкавица
 Свободен глас
 Търговски фар
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1896 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Фалити
Резултати 73 - 81 от 90.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 445, 11/09/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 473, 16/10/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 474, 19/10/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 525, 07/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 527, 12/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 530, 18/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 536, 30/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 538, 02/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 539, 11/04/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library