Start Over


Със снимки на талантливата пианистка Жени Ковачева, на капелмайстора на флота на Негово Величество - Георги Попов и на композитора Александър Кръстев.
Относно проектите за благоустрояването на града с парите от бюджетния излишък за 1907 г.
За програмата на предстоящите музикални тържества.
Тържество във Варненската девическа прогимназия по повод събиране на средства за бедните ученички от училището.
Решения ня Окръжния съвет.
Годявка.,Размествания на съдии.
Присъда.,Кооперативно събрание.
Държавен овощен разсадник в гр. Провадия.
По предприятията в града.
Каква благодат.
Нови мобили.
Некрасив навик.
Катастрофата на гарата.
Модерния театър.
Почина.,Осъден убиец.
Всенародният българ. праздник св. св. Кирил и Методий.
Резултата от общин. мисия в София.
150 годишния юбилей от написването на `История славяноболгарская`.
Преписката по канализацията на град Варна.
Получена дописка срещу развратната младеж.
Д-р Михаил Попов отваря амбулаторна клиника.
Д-р Георги Савов се завръща от чужбина.
Концерт на провадийския хор `Лира` в катедралната църква.
Съобщение за кончината на нотариуса Тодор Живков.
Безжицния телеграф.
Моторна лодка.
Откриване на Добричкия панаир.
Кинематограф в гр. Каварна.
Ново търговско събирателно дружество в гр. Варна.
За телефонните връзки в Каварна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бежански глас
 Варна
 Варненска градска филхармония
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Вечерни часове
 Време
 Във Варна за красота и здраве
 Ден
 Дневни новини
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Завой
 Земледелски глас
 Известник
 Културен преглед
 Курортни вести
 Литературни новини
 Лъчи
 Модерно изкуство
 Море
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Обнова
 Педагогическа практика
 Победа
 Правда
 Родна мисъл
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Социалистическа трибуна
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Театър и музика
 Утринна поща
 Християнска защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Варна - култура и изкуство
Резултати 73 - 81 от 522.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Два концерта във Варна     
Съюзен вестник на вестниците [newspaper]
бр. 11, 14/04/1935
Serial's cover page Два крупни проекта     
Свободен глас [newspaper]
бр. 43, 26/10/1908
Serial's cover page Дейността на Варненския общинс ...     
Народен глас [newspaper]
бр. 105, 15/01/1933
Serial's cover page Детска Музикална Китка `Родна ...     
Вечерни часове [magazine]
бр. 3, 06/05/1922
Serial's cover page Детски театър във Варна     
Педагогическа практика [magazine]
бр. 5=6, 01/05/1923
Serial's cover page Директорът на Н. Т. г. Вл. Вас ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3980, 13/07/1935
Serial's cover page Дневна забава     
Варненски новини [newspaper]
бр. 379, 20/03/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [newspaper]
бр. 33, 09/10/1911
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [newspaper]
бр. 19, 12/05/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library