Start Over


Необходимост от по-строг закон за митниците.
Закона за луксозните предмети и влиянието му върху търговията.
Санитарната власт и проверките на хранителнителните продукти.
Мерки срещу разпространение на болестта `чума по добитъка`.
Емилио Радели, чиновник в агенцията на австрийското параходно д-во `Лойд`, повишен в титулярен агент на Порто Лагос.
Ученици в града късат манифести, издадени по случай разтурването на камарата от либералните три групи на нар. представителство.
Хумористично-музикална вечер на ученици от практическото търговско училище във Варна.
Избирателните списъци във Варна.
Общообразователни курсове.
Започва разглеждане на делото на Марко Симеонов - акционерно д-во `Звезда`.
Делото срещу Ст. Корабов, Радослав Иванов и Ат. Константинов за контрабанда.
За секретаря на Вар. Търг. Камара - Жеко Димов.
Оплакване от старшия на общинските пъдари.
Престрелка между група контрабандисти и италиянските и югославските граничари.
Военният съд разглежда касационните жалби.
Драгиев за положението в България.
Животно чудовище.
Плодородна година.
Бургаското пристанище задръстено от параходи.
Съветски футболисти бягат в Турция.
Премазан на шосето Пловдив - Карлово.
По обраната банка в Ортакьой.
Заловен контрабандист.
По обира в Котел.
Разследване на контрабанда със захарин в содолимонадената фабрика в Нови пазар.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Славянин
 Стефан Караджа
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Престъпления - контрабанда
Резултати 73 - 81 от 186.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Конференцията против контрабан ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 124, 06/12/1924
Serial's cover page Кражбите в Нова Добруджа се от ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3875, 29/03/1935
Serial's cover page Луксозните предмети и контраба ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 691, 26/03/1925
Serial's cover page Мерки на английската контрола ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 12=13, 01/08/1940
Serial's cover page Мерки против контрабандата     
Варненски новини [вестник]
бр. 91, 03/11/1924
Serial's cover page Местна хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 371, 01/02/1914
Serial's cover page На итало-югославската граница ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 30, 06/05/1940
Serial's cover page Най-новото днес     
Варненски новини [вестник]
бр. 307, 11/06/1925
Serial's cover page Наша провинция     
Варненски новини [вестник]
бр. 314, 18/06/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library