Start Over


Предстоящ строеж на църква в село Слънчево.
[Ателие за химическо чистене Матей Недков].
Тази година ще бъдат изпратени на летуване в село Борисово около 300 ученици.
Магазин `Родна индустрия`.
Гимнастическото дружество `Черноморски юнак` съобщава на желаещите да участват в югославянския соколски събор да се запишат.
На 1 юний ще се освети новопостроената църква в гр. Царево.
Нашето въздухоплаване.
Магазин `Родна индустрия`.
[Ателие за химическо чистене на Матей Недков].
Търговските служщи се поканват на традиционния праздник.
Варненският общински народен театът ще представи `Свещения пламък`.
Приморска Популярна Банка.
Общината издаде заповед.
Дежурни аптеки.
Агенция `Стрела`.
Йовков Кирил Димов да се яви в редакцията.
Книжарница `Меркурий`.
Общо Търговско Сдружение поканва всички варненски търговци да внесат следуемия им се еднодневен доход.
Лятната изпитна сесия на Висшето търговско училище.
Настоятелството на К. П. и Б. д-во `Св. Дух` поканва всички членове на патронния празник на дружеството.
Варненското данъчно управление.
На 1 юний `Св. Дух` ще отслужи архиерейска служба в с. Срацимир.
Варненската телеграфо-пощенска и телефонна станция съобщава, че предстои да се състави нов телефонен указател.
Български свещеници за новопостроените църкви в освободена Добруджа.
Благодарност към дарителите от Бабадашкото църковно-училищно настоятелство.
Земетресение близо до София.
Училищата в северна Добруджа.
Изпращане пари на отвлечените в Румъния.
Из миналото на Тулча.
Князът и принцеса Клотилда в града.
Водата в градските чешми намалена.
Нова театрална трупа с режисьор Роза Попова.
Получено в редакцията[Състояние на Варненското окръжие 1905-1906].
Намерен e камък с изображения при строежа на аквариума.
Офицерски произволи.
На в. Известник.
[Делото по убийството в Каварна].
Събрание на д-во `Родолюбец`.
Оплаквания на гражданите.
По повод една изгубена полица.
Върлуваща опасна болест.
Опровержение на съобщение във в. `Вечерна поща`.
Освещаване на църква[в с. Аджемлер].
Персонални смени на чиновници в търговията.
Цените вследствие гражданския бойкот към гръцките търговци.
Докато напальона[наполеон - златна монета] на Варненската пиаца от ден на ден се възкачваше.
Пристигнали артисти.
Към абонатите - напомняне да внесат дължимите такси.
Приемат се обяви и реклами за `Варненски Търговско-Индустриален Календар`.
Извадка от писмо на Варненската Търговско-Индустриална Камара до търговците и предприемачите, в което се тълкува закона за легитимационните карти на търговските агенти.
Рибари са уловили акула близо до устието на р. Камчия.
Плодородна земеделска година за страната.
Дадена е концесия на търговеца Хр. Димитров за производство на конопени изделия.
Обущарският курс за ученици в Ямбол е открит.
Тенденция към спадане в цените на зърнените храни.
Разрешение от Министерството на Финансите за безмитен внос на дървени касетки за яйца.
Счетоводителят от Д-во Гирдап А. Чирпанлиев се венчава за г-ца Р. Генова.
Телефонните съобщения в гр. Варна се разширяват.
Безстопанствени кучета и лоша хигиена в града.
Назначени са двама нови съдебни пристави във Варна.
Варненски Окръжен Съд гледа дело за изнасилване.
Митрополията провежда търг за отдаване на предприемач за построяване църква в с. Галата.
Варненските Юнаци са поканени да вземат участие в събора на чешките Соколи в Прага.
Награди от Колоездачното надбягване.
Самоубийство в с. Айваджик.
Изпълнение на заповед на градоначалството.
Попово. Поповския гражданин Руси Георгиев изгражда градска баня и доизгражда църквата в града.
Е. Джумая. Оплаквания на пътници и граждани от съдържателя на хотел `Борис`.
Преименуване на ул.`Поротска` на ул.`Шкорпил`.
Колите, които събират смет да имат звънци.
Изплащане на заплати на учителите.
Съобщение на в.`Морска Заря` за посещенията в Общинския стол.
Нов секретар на Бургаската търговско-индустриална камара.
Русенската захарна фабрика.
Ръждата в посевите.
Секретарят на Варненската търговско-индустриална камара зае длъжността си.
За тютюнофабрикантите.
Б. Н. Банка и застрахователните дружества.
Търгът за солниците в Гюмюрджинско.
Поправено индустриално свидетелство.
`Модерна варопясъчна тухла` в Русе.
Реквизиционните квитанции като гаранции за чиновници.
Комисионерско събрание.
Изпити за контрольори по тютюна.
Фонд `Александър Невски`.
Пощенските фондове.
Теглене на вагонните пратки.
Лош кибрит.
Окръжни занаятчийски курсове.
Свободна концесия.
Несъстоятелните занаятчии.
Обявен в несъстоятелност.
Царят поздравява жителите на с. Бельово по случай освещаване на новия храм.
Свещениците в Бесарабия.
Българска черква и български свещеници в Ю. Добруджа.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Единство
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Куриер
 Морски сговор
 Ново единство
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Църкви и храмове, български
Резултати 73 - 81 от 91.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5658, 24/05/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5662, 28/05/1936
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 51, 22/10/1917
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 39, 15/10/1906
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 21, 03/06/1907
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 25, 14/07/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 561, 28/05/1914
Serial's cover page Царя до белевчани     
Варненски новини [вестник]
бр. 465, 06/11/1925
Serial's cover page Черковният ни въпрос     
Единство [вестник]
бр. 259, 21/12/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library