Start Over


Конкурс в гр. Видин.
По искане на министерство на земеделието ще се извърши доставка на петролни помпи и помпи с електромотори за земеделските стопанства.
Завърнал се от Англия машинен техник Стоян Ив. Куртев.
Разширение на облагите по закона за насърдчение индустрията.
Колко вършачки има в България.
Солунският панаир.
Искания на водните синдикати.
Захарното производство в България през 1927 г.
Новия параход `Бургас`.
Колко трактори имаме.
Растителни торове.
Животински или анимални торове.
Минерални торове.
Животинскорастителни торове или хлевски торове.
Компост, смесен тор.
Съвети към лозарите.
Българската дирекция по земеделието организира двумесечна практика по земеделие за 20 младежи от Унгария.
Практически съвети за поддържане и експлоатация на селскостопанските машини.
Доставка на плугове.
Провадийска градска община предоставя на бедното население обработваема земя за ползване.
Панаирът в Плевен.
Житни тържища в България.
Земеделското стопанство Борис Г. Митов.
Лайпцигският пролетен панаир.
Закупуване на земеделски машини с решение на управителния съвет на Българска земеделска банка.
Изпити за секретар-бирници.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Економистъ
 Известия на Варненската лозарска кооперация Димят
 Ново единство
 Последни новини
 Свободен глас
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1907 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Агротехника
Резултати 82 - 90 от 95.стр.    First Page  Previous Page   10   11  
Serial's cover page Сведение     
Сеяч [списание]
бр. 6=7=8, 25/09/1897
Serial's cover page Снабдяване с дребен земеделски ...     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 32, 12/05/1942
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 1, 01/04/1928
Serial's cover page Тор     
Сеяч [списание]
бр. 8, 10/08/1900
Serial's cover page Укоренилището ни     
Известия на Варненската лозарска кооперация Димят [вестник]
бр. 4, 22/08/1923
Serial's cover page Унгарски селянчета на практика ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3972, 05/07/1935
Serial's cover page Хвърчащ лист N 6     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 6, 20/04/1915
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 31/07/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 36, 16/02/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library