Start Over


Решения за раздаване на социални помощи.
Решение N 529 за закупуване на проводници за електрическа мрежа разрушена от бомбандировка.
Решение N 530 за молба от училищно настоятелство за строителни материали.
Решение N 532 за назначаване на втори помощник кмет.
Решение N 534 за закупуване на материали за електрическата мрежа на града.
Решение N 535 за коригиране на възнаграждението на заместник секретаря отговарящ за Варненски общински вестник.
Решение за завеждане на дела против длъжници.
Решение N 89 за одобряване на такси.
Решение N 97 за отпускане на помощ за опълченеца Ат. Иванов и на Варвара Иванова Аркадска, съпруга на бившия след освобождението окръжен управител.
Решение N 99 за освобождаване на гаранцията на бившия магазинер при електрическото отделение Панчо Георгиев.
Решение N 100 за одобряване на доставка на дървен материал.
Решение N 101 за одобряване на доставка на електрически лампи за градската електрическа инсталация.
Решение N 14 за командироване на юристконсулта Г. Янтовски в защита на интересите на общината прес казационния съд.
Решение N 15 за изплащане на суми на Дяко Беделев за участие в комисията по филоксерата.
Решение N 16 за отлагане на приемането на електричекса инсталация.
Решение N 17-22, 28 утвърждаване на тръжна документация за проведени търгове за наем на имоти и събиране на местни такси.
Решение N 24-27 за провеждане на нови търгове за събиране на местни данъци и такси.
Решение N 29 за отпускане на материали за отопление на варненски училиша.
Градската електрическа централа и Електрическото отделение.
Ветеринарно отделение.
I. Техническа централа.
II.Електрическо отделение.
III. Архитектурно регулационно отделение.
IV. Санитарно отделение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Народна дума
 Ново единство
 Правда
 Северна поща
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
Съответствия за:  Електрически мрежи и системи
Резултати 82 - 90 от 140.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16  
Serial's cover page Протокол N 115     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 28/01/1916
Serial's cover page Протокол N 14     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 115, 04/10/1924
Serial's cover page Протокол N 5     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 20/02/1916
Serial's cover page Разчет сечението на проводници ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 3=4, 01/06/1930
Serial's cover page Разширение електрическата мреж ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5561, 16/02/1936
Serial's cover page Разширението на градската елек ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5526, 12/01/1936
Serial's cover page Разширението на електрическата ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5649, 15/05/1936
Serial's cover page Сведение [на отделенията и слу ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 107=108, 23/07/1924
Serial's cover page Сведения за дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 37, 22/01/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library