Start Over


Заповед за облагане на всички превозими по железниците стоки и закона за гербовия налог.
Относно публикуването на обявления на държавните учреждения.
Указ на Султана за амнистия на арменците.
Руският посланик Нелидов на аудиенция при Султана.
Опровержение на статия в английски вестник, касаеща българския престолонаследник.
Султански указ за признаване на куцовласите в Македония.
Св. Синод отказва да обяви за невалиден избора на Скопския гръцки митрополит Амвросий.
Откриване на сесията.
Приемане на I допълнителен бюджет на окръга за 1920-21 г.
Решения за образуване на самостоятелни общини.
Назначаване на комисия за преглеждане изворите на с. Влахлар.
Избор на членове на пътната комисия.
Водоснабдяването в с. Влахлар и с. Манастир.
Отчуждаване на имоти за общински нужди.
Приходи и разходи в бюджета на общините.
Отпускане на помощ на Гевреклерското училищно настоятелство.
Забранява се допускане на домашни кучета в заведенията.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Завой
 Земледелец
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Куриер
 Курортен бюлетин
 Народна просвета
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Наредби - приети до 1944 г.
Резултати 82 - 90 от 313.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next Page  Last Page
Serial's cover page И...ето що:     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 630, 09/10/1923
Serial's cover page Из Варненската стокова борса     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3, 25/10/1923
Serial's cover page Из съюза на провинциалните жур ...     
Славянин [вестник]
бр. 30, 19/12/1930
Serial's cover page Из чуждия печат     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 22, 18/12/1896
Serial's cover page Из чуждия печат     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 23, 31/12/1896
Serial's cover page Известия на Дирекцията за Стоп ...     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 261, 25/07/1917
Serial's cover page Известия на дирекцията за стоп ...     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 259, 23/07/1917
Serial's cover page Извлечение от протоколите I из ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 24, 07/06/1921
Serial's cover page Издадена заповед от Министерст ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3911, 05/05/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library