Start Over


Кметска заповед относно търговията, заведенията и воденето на добитък по улиците на града.
Кметска заповед относно работното време на заведенията и магазините.
Кметска заповед относно търговските обекти.
Кметска заповед относно търговските обекти.
Заповед относно работното време на търговски обекти и заведения.
Кметска заповед във връзка с пожаробезопасността на търговските обекти.
Решение N 49, 50 за отдаване под наем на търговски обекти.
Решение N 51 за утвърждаване на търг за почистване на града.
Решение N 52, 54 за произвеждане на нов търг за отдаване на местни данъци и такси.
Решение N 53 за нов търг за доставка на канцеларски материали.
Решение N 55, 56, 58 местни такси се събират от общината.
Решение N 57 за одобрение на покупка на лекарствени препарати.
Решение N 59 за печатане на Варненски общински вестник по стопански начин поради провален търг.
Решение N 60 за връщане на депозит за неосъществена доставка на гориво.
Решение N 61 за бюджета на общината.
Решение N 62 за освобождаване на участъковия лекар д-р И. Стаматияди по здравословни причини.
Решение N 63 за назначаване на комисия по цената на хранителните продукти.
Решение N 64 за общинските съветници д-р В. Карамихайлов и П. Анчев, които на посещават заседанията на общинския съвет.
Решение N 65 за покриване на нуждите на пожарната комадна по стопански принцип, а не чрез търг.
Решение N 66 за облагането на дървата за огрев.
Решение N 67 за планирана сеч.
Решение N 69 за отпускане на средства за закупуване на лозови сортове.
Решение N 70 за поръчване на тревно семе.
Решение N 71, 75 за връщане на надвзети суми.
Решение N 72 за изплащане на лихви.
Решение N 73 за опускане на средства на благотворително дружество `Милосърдие`.
Решение N 74 за отпускане на социални помощи.
Решение N 76 за заплащане на услуга.
Решение N 77, 78, 79, 80 за произвеждане на нови търгове за наем на имоти.
Решение N 81 за нова тарифа за цените на горските продукти.
Решение N 82 за одобрение на работите в лесничейството, които ще се извършват на стопански принцип.
Решение N 83 за цени на хранителни продукти.
Решение N 84, 85 за заплатите на чиновниците.
Решение N 14 за командироване на юристконсулта Г. Янтовски в защита на интересите на общината прес казационния съд.
Решение N 15 за изплащане на суми на Дяко Беделев за участие в комисията по филоксерата.
Решение N 16 за отлагане на приемането на електричекса инсталация.
Решение N 17-22, 28 утвърждаване на тръжна документация за проведени търгове за наем на имоти и събиране на местни такси.
Решение N 24-27 за провеждане на нови търгове за събиране на местни данъци и такси.
Решение N 29 за отпускане на материали за отопление на варненски училиша.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Ден
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Земледелец
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска защита
 Куриер
 Морско ехо
 Ново единство
 Обнова
 Природен лекар
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Славянин
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Магазини, търговски
Резултати 82 - 90 от 209.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next Page  Last Page
Serial's cover page Приказ N 148     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 17=18, 28/06/1890
Serial's cover page Приказ N 189     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 12, 01/06/1889
Serial's cover page Приказ N 280     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 38, 29/09/1898
Serial's cover page Приказ N 32     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3=4, 27/01/1898
Serial's cover page Приказ N 51     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 36, 20/12/1893
Serial's cover page Приказ N 574     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 12/11/1888
Serial's cover page Протокол N 10     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 05/03/1916
Serial's cover page Протокол N 14     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 8, 01/04/1916
Serial's cover page Протокол N 5     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 20/02/1916


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library