Start Over


Конвенциите ни с другите държави одобрени.
Заседанията на минния съвет.
Законопроект за взривните вещества.
Анализата на спиртните питиета.
Мелничарската комисия при м-р Хр. Тодоров.
Изложба.,Занаятчийският съвет при Министерството на търговията, промишлеността и труда и засилването на занаятите.
Удовлетворено е каварненското общество с преместването на банковия агент Станев.
За знание на индустриалците.
Бавност в пощата.
Преустроена фирма.
Рейси за далечно плаване.
Отказ на молба във връзка с канализацията на града.
Занаятчийски изпити.
По облагането на дъбовите ферментационни каци.
Годишен панаир за едър и дребен добитък.
Нови пазари на добитък.
Ще имаме канализация.
Около военните доставки.
Лични.,Народния театър във Варна.
Отнето предприятие.
Венчавка.,Състоянието на земледелието и отраслите му в Балчик.
Агрономическа сбирка.
Реколтата в Провадийско.
По птицевъдния курс.
Нередовности в пощата.
Закрит курс за електроинсталатори.
Курс и изложба на боядисани кожи.
Дружество за настаняване чужденци в Щаиермарк Грац.
Министерският съвет и исканията на кожарите.
Розовата реколта в Чирпанско.
Параходите във варненския порт.
На вниманието на началника на Варненската телеграфическа пощенска станция.
Нови работнически книжки.
Болестта по пчелите.
Реколтата на розите.
Тегления на класната лотария.
Движение на параходите във Варненското пристанище.
Към нашите абонати.
Търгът за ботушите.
Ревизия на индустриалните заведения в столицата.
Поправка на столичната тарифа.
По митничното облагане на медикаментите.
Правилника за уредбата на главната дирекция на статистиката.
По получаването на правителствената кореспонденция.
Нови пътни листове по железниците.
Пощенската спестовна каса.
Града Варна в картини.
Немарливи чиновници.
Кавалер на `Италианската Корона`.
За старозагрския клон на Б.Н.Банка.
Около дейността на земледелческите администратори.
Отпуските в Народната банка.
За в. `Балканско Тържище`.
Вечерно търговско училище във Варна.
Облагането с данък овцете и козите.
М-р Д. Христов и българската индустрия.
Фондът за подобрение на скотовъдството.
Пашкулното тържище.
За варненската борса.
За кумановската линия.
Отварянето на земледелските училища.
Пловдивското търговско училище.
Откриване паметник на Васил Левски в Морската градина.
Ново командитно д-во във Варна.
Успеха на вършачката `Бадения`.
На вниманието на г. н-ка на телеграфопощенската станция.
Доставка на семена.
`Балканско Тържище` заблуждава четците си.
Нисше земледелско училище в Софийско.
Лозарско-овощарска изложба в Стара Загора.
Тесняците реагират.
Лични.,Реколтата на царевицата и просото.
Почвание на линията Тулово - Казанлък.
Конкурсът по бубарството в Килифарево.
Книжнина.,Пристигнали параходи на варненския порт.
Канализацията във Варна.
Данъчния въпрос у нас.
Насърчение на фуражното производство.
Анкета върху кожарската индустрия.
Парното отопление `Кертинг`.
Пресушаване блатата по линията Синдел - Варна.
Изучване на котленската линия.
Грънчарско училище в Ески-Джумая.
Женско професионално училище в Плевен.
Пишат ни от Лом за злоупотреби в д-во `Богатство`.
За деятелността на земледелските катедри и агрономите.
Фирма в несъстоятелност.
Преносни свидетелства за спиртни питиета.
Не трябва да се сърдят.
Лични.,От лагера на `Б. Тържище`.
Преместена фабрика.
Промяна във фирма.
Възстановен е старият ред в разнасяне пощата във Варна.
1 май ст. стил - работнически праздник.
Търговско събрание във Варна.
Товаренето на влаковете.
Заем на Каварненската община.
Против опожаряването на горите.
Нов клон на банка `България`.
Елеватори в Бургаското пристанище.
Облепване на стоките с митнишки етикети.
По занаятчийско-индустриалната изложба.
Русчуика банка - Русе.
Нередовност в пощата.
Дирекцията на железниците.
Проверка на мерките и пр.
Съборът на лозарите и пипиниеристите.
Отчет на общото редовно събрание на стоковата борса във Варна.
Икономическо сближение между България и Сърбия.
За индустриалния съвет.
Изменен закон за пощите и телеграфите.
Одески търговец във Варна.
Американски земледелци в България.
Линията Сомовит - Никопол.
Завърнали се анкетьори.
Силистренците - индустриалци търсят обезвердение.
Застраховката на добитъка.
Видинската линия.
Таксите за телефонни разговори.
Завърнал се е в столицата проф. Ал. Цанков.
Българските ценни книжа.
По реквизицията.
Нови размествания и промени на служащите в пощите, телеграфите и телефоните.
Празникът на теменугите в Русе.
Розово масло.
Отменено запрещение за износа на брашна.
Концесиите за мини.
Ромънски пречки на австро-унгарските параходи.
Осъдително поведение.
Търгове.,Ученически спестовни каси.
Състава на камбиалния съвет.
Сесиите на търговските камари.
Дневният ред на XX редовна сесия на Софийската търговско-индустриална камара.
Дневният ред на XXII редовна сесия на Варненската търговско-индустриална камара.
Новият търговски договор с Турция.
За Деде агачското пристанище.
Прекратен безмитен внос.
Данъкът върху капиталите.
Новите български параходи.
България и Дания.
Порто-Лагос.,Плевелната флора в България.
Електрическата инсталация във Варна.
Минаването през Дарданелите.
Новите вагони.
Законопроект за реквизицията.
Кооперативни.,Български консул във Виена.
Пощенската ни конвенция с Ромъния.
Внос на дрехи в Турция.
Курсове.,Несъстоятелности.,За пръв път упражнено право.
По износа на яйца.
Повредите на полски имоти.
Възстановените влакове N 21 и 22.
Повреден мост.
Поледица.,Пощенска служба в Струмица.
Преустроена фирма.
Търговско-митнишки календар.
Варненската стокова борса.
Тегления на класната лотария.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Добруджа
 Економистъ
 Земледелска победа
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Пощи - организация и управление
Резултати 82 - 90 от 101.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 344, 25/02/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 398, 14/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 401, 19/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 412, 10/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 421, 26/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 422, 27/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 442, 06/09/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 463, 03/05/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 494, 09/01/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library