Start Over


Указания от Варненската община за подаване на декларации в бюрото за социални грижи от нуждаещите се.
Отчет за дейността на трапезариите от преди войната до днес.
Поява, развитие и дейност.
Приръст на населението.
Женидби.,Социални грижи.
Културенъ интерес и др.
Залесяване на пороищата в Плевенско.
Парната сонда в Ломския каменовъглен басейн.
Залесяване на хълмовете около Карнобат.
Печалбата от журналистическата лотария се падна в Хасково.
Снегът в Бургаска област.
Залесяване на мочурливите места в Бургаска област.
Отпуснати зърнени храни за гладуващите от с. Средец, Бургаско.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Здравие
 Известник
 Морско ехо
 Обнова
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговски фар
 Черноморска камбана
Data Tag
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Социални грижи
Резултати 1 - 9 от 102.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page Бедни варненски граждани     
Варненски новини [вестник]
бр. 416, 18/09/1925
Serial's cover page Безплатни ученически трапезари ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 237, 03/12/1930
Serial's cover page Безплатните ученически трапеза ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 304, 08/06/1925
Serial's cover page Безплатните ученически трапеза ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 163, 10/03/1928
Serial's cover page Борбата против просията     
Варненски новини [вестник]
бр. 3804, 17/01/1935
Serial's cover page Бюрото за настаняване добруджа ...     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 133, 05/12/1919
Serial's cover page Варненска статистика     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 07/04/1937
Serial's cover page Ведомост за израсходваната пар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24=25, 20/07/1897
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3808, 21/01/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library