Start Over


Град с бъдеще.
Лаврите на Варнеското Колоездачно Д-во.
Общински технически недъзи.
Плачовете на `Народна сила`.
Отпразднуване праздника на либералите.
Праздникът на розите.
Назначен синдик.
За къпящите се в морето.
Нужни наименования на улиците.
Преди няколко дена.
Намерена златна брошка.
Археологическа конференция.
Който иска да носи здрави обуща.
Двугодишен безплатен мелничарски курс.
Оплаквания против съдебния устав.
Нов вестник.
На 4 того.
Изложбата в тукашната девическа гимназия.
Исплатени осигуровки.
Настоятелството на Д-ство `Милосърдие` преследва цел да се уреди и издържа приют за стари хора в гр. Варна.
М-р Русев замина за София.
За движението на влаковете.
Учителски промени.
Пристигнали параходи.
Варненското училищно настоятелство ще открие забавачница за деца от предучилищна възраст.
Заседание на комисията по настаняване на бежанците.
Работно време на Народната банка.
Делегатите на конгреса на инвалидите заминават за София.
Саша Попов пристига в града ни.
Заседание на библиотечния комитет при градската библиотека.
Съставени актове на купувачи извън градската житна борса.
Оплаквания от липса на осигурителни марки.
Износа за м. август през варненското пристанище.
Земледелческата изложба в Плевен.
Електрическото отделение при общината напомня на ползувателите на ел. енергия да заплатят сметките си.
Работно време на Археологическия музей.
За покупко-продажбата на едър рогат добитък.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 5 септ.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Известник
 Културен преглед
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Правда
 Свободен глас
 Черно море
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1911 год.
  1909 год.
Съответствия за:  Социално осигуряване
Резултати 1 - 9 от 12.стр.    1   2  
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 23, 10/07/1911
Serial's cover page Една голяма несправедливост     
Ново единство [вестник]
бр. 119, 29/01/1932
Serial's cover page Задължително осигуряване при ф ...     
Културен преглед [вестник]
бр. 6, 07/10/1938
Serial's cover page По работническа социалност     
Правда [вестник]
бр. 1, 21/12/1937
Serial's cover page Пожизнена рента за търговците ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3791, 03/01/1935
Serial's cover page Старопиталище в г. Варна     
Известник [вестник]
бр. 27, 07/03/1909
Serial's cover page Ученическа осигурителна каса п ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 5, 01/05/1922
Serial's cover page Факултативно осигуряване при ф ...     
Културен преглед [вестник]
бр. 8, 30/11/1938
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 32, 05/09/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library