Start Over


Преброяването в Яш.
Договор между работници и работодатели.
Нередовно получаване на вестника.
Списание `Поле`.
Оплакването на колонистите от Мусу-бей.
Вътрешното ни стопанство при днешната конюнктура.
Колективните трудови договори.
Организиране на вътрешната търговия.
Поскъпване на живота.
Новият държавен бюджет.
Отговор на репликата на д-р Т Стоянов от бр.40 от 1905 г. на Свободен глас за позицията му като юридическо лице, свързано с общината - чиновник или общински адвокат с договор. Решения на общинския съвет и предложение за ангажиране на адвокатите-общински съветници със защита на общински дела без заплащане по време на мандата им в Общинския съвет.
Извлечение от морския правилник за служителите в пилотажните отдели в Италия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Единство
 Економистъ
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Свободен глас
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Утринна поща
Data Tag
  1944 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
Съответствия за:  Трудово право - договори
Резултати 1 - 9 от 37.стр.    1   2   3   4   5  
Serial's cover page Вести     
Куриер [вестник]
бр. 480, 23/01/1929
Serial's cover page Въвеждането на трудовите догов ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5618, 14/04/1936
Serial's cover page Вътрешен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Гръцко-Югославянски търговски ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 3, 17/02/1928
Serial's cover page Дадени са вече нареждания да з ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5560, 15/02/1936
Serial's cover page До г-на редактора на Свободен ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 2, 21/01/1906
Serial's cover page За наемванието на лицата, коит ...     
Морски ратник [списание]
бр. 4, 15/04/1926
Serial's cover page За пилотите     
Морски ратник [списание]
бр. 4, 15/04/1926
Serial's cover page Законопроектът за трудовия дог ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5705, 10/07/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library