Start Over


След ратификацията на мирния договор.
Италиянските обществени среди.
Трудното економическо и политическо положение на Унгария.
Широки размери е взела в Русия холерата.
Коя от двете турски столици ще остане постоянна.
Сключен договор между Хитлер и Рилл.
Испанските войски в Мароко.
Сведения от Москва.
Варшавската полиция.
Цените на артикулите се увеличиха.
Германската преса за различните политически групировки.
Испанската армия в Мароко.
Руската полиция в южните губернии.
Служащите при Лондонската градска община заплашват с стачка.
Белградското обществено мнение.
Мерки за пречиствание нездравословните квартали.
Мерки относително чистотата на водата за пиене.
Австроунгарският император е отпуснал средства за построяване на жилища на виенските работници и занаятчии
Англия и Русия ще се намесят в Японско-китайската война
Английската камара на общините разисква въпроса за внос на стоки в България
Мюсюлманите от град Мараш (Азия) ще се вдигнат срещу християнското население
Холерата в Цариград се е усилила
Италиански представител по Арменската анкета е разкрил доказателство за Сасунското клане
Увеличаване броя на самоубийствата в Париж
Коментар на слово на на руския император Николай II
Уточнения по публикувания в бр. 2 цитат на Г. Паунчев
Пътуване на германския Император.
Банкет на българските и сръбските офицери.
Румънското министерство на вътрешните работи съобщава за лъжовна реклама на банка, която не съществува.
Публикации в чуждата преса.
Румънското правителство взема мерки да попречи на нашествието на евреи в страната.
Поява на холера в Мала Азия и Арабия.
Министерска криза в Румъния.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Добруджа
 Добруджански новини
 Единство
 Економически преглед
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Медицинско списание
 Народна самозащита
 Ново единство
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Търговски фар
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Болести, инфекциозни - холера
Резултати 1 - 9 от 190.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page V Международен хигиенически ко ...     
Здравие [вестник]
бр. 11, 01/06/1885
Serial's cover page Антихолерните инокулации     
Медицинско списание [списание]
бр. 1, 01/07/1885
Serial's cover page Броят на убитите в индия надми ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3939, 02/06/1935
Serial's cover page В чужбина     
Северна поща [вестник]
бр. 68, 31/08/1923
Serial's cover page В чужбина     
Северна поща [вестник]
бр. 71, 04/09/1923
Serial's cover page Взетите мерки в Париж против в ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 35, 10/12/1893
Serial's cover page Вредата от пиение на речната в ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 29=30, 28/10/1892
Serial's cover page Външни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 3, 08/02/1895
Serial's cover page Външни     
Черно море [вестник]
бр. 6, 14/07/1891


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library