Start Over


Отзвук от руско-японската война в света.
Реформи в руската православна църква.
Опозиционните партии в Унгария обмислят план за излизане от политическата криза.
Подписка за посредничество на италианското правителство между Русия и Япония за преустановяване на войната.
Претенции на Япония към Русия за запазване на стратегически територии.
Водачът на германската социал-Демократическа партия Бебел внася голяма сума в партийната каса.
Староверци отпускат заем на руското правителство.
Нов избирателен закон в Русия.
Отлага се църковната реформа в Русия.
Заседание на финландския Сенат.
Руско-японската война - военни действия.
Смяна на Великия везир в Смирна.
16 окт. Избрана е комисия за отговор на Тронното слово на Фердинанад
Същият ден е избрана комисия за проверка на изборите в пет секции
19 окт. Положена е клетва за вярност към Н.В. и Конституцията
21 окт. Подписан приетият отговор на Тронното слово
Реч на княз Фердинанд, публикувана във в. `Свобода`
Отворената в началото на годината Градско-Общинска библиотека се посещава от повече читатели. Комисия ще предостави списък от книги за комплектуване с отпуснати 2000 лева от общинския бюджет за 1887 г.
Предстои да се проведе втора благотворителна лотария за набиране на средства за построяване на Българска Съборна черква във Варна
Православните бошняци.
Холерата и постите.
Методистката Конференция в Рим.
Отворени врата в Персия.
Три пъти на заточение и дест пъти в затвор.
Позив за Еврейска мобилизация.
Евангелизаторска работа в Испания.
Д-р Грифит Джон.
Какво се върши в Сибирските тъмници.
Методистката мисия в Родезия.
Протестантските църкви въ Франция.
Когато пристигнала новината за разделението на Църквата от Държавата в Португалия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Единство
 Народна самозащита
 Нова България
 Свободен глас
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
Data Tag
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1913 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1905 год.
  1901 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Православна църква
Резултати 1 - 9 от 31.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page Впечатленията от една среща     
Християнски съветник [вестник]
бр. 7, 08/05/1930
Serial's cover page Вънкашни     
Свободен глас [вестник]
бр. 1, 29/03/1905
Serial's cover page Вънкашни     
Свободен глас [вестник]
бр. 2, 07/04/1905
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Нова България [вестник]
бр. 2, 30/10/1887
Serial's cover page Г-н Глядстон върху църквата     
Христианский свят [списание]
бр. 8, 01/08/1894
Serial's cover page Гръцкий владика бива ли да вле ...     
Черно море [вестник]
бр. 86, 08/12/1893
Serial's cover page До Господина Редактора на в. ` ...     
Народна самозащита [вестник]
бр. 10=11, 29/03/1895
Serial's cover page Из далечните страни     
Христианский свят [списание]
бр. 8=9, 01/08/1911
Serial's cover page Изложение до смесената гръцко- ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 190, 28/11/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library