Start Over


Задачите и функциите на окръжните съвети.
Дейността на Варненски окръжен съвет през последните осем години.
Контролна служба.
Благоустройство.,Планиране.,Водоснабдяване.,Архитектурна служба.
Пътища, шосета.
Телефони и поща.
Пожарно дело.
Залесяване.,Окръжния имот `Св. Константин`.
Санитарно-ветеринарна служба в окръга.
Аптечно дело.
Подпомагане земледелието и отраслите му.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Последни новини
 Работнишко дело
 Светкавица
 Северна поща
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
Data Tag
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1904 год.
  1895 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Телекомуникации
Резултати 1 - 9 от 27.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page S. O. S.     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1935
Serial's cover page Действието на телефонния автом ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5580, 06/03/1936
Serial's cover page За подводните телеграфни кабел ...     
Морски ратник [списание]
бр. 6, 15/05/1926
Serial's cover page Златният телефон на папата     
Добруджански куриер [вестник]
бр. 30, 06/06/1930
Serial's cover page Изложението на председателя на ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 18, 04/11/1930
Serial's cover page Контролен прибор за посреден т ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 4, 01/12/1922
Serial's cover page Междуградски разговори на кред ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5605, 31/03/1936
Serial's cover page Общинска телефонна централа     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 134, 12/03/1925
Serial's cover page Около доставката на телефони     
Добруджански куриер [вестник]
бр. 4, 12/04/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library