Start Over


Работата на комисията по постройка на големи складове в Галац.
Освещаване на новата инженерна школа в Букурещ.
Посещение на електротехническия институт в града.
Българските държавни железници и техните нужди.
Баланс на Българската земледелческа банка.
Русенско търговско дружество.
Положението в гр. Русе и окръга.
Протестирани полици в района на Русенската търговско-индустриална камара.
Позив за българско корабоплаване по Дунава.
25 годишния юбилей на Висшето търговско училище в Лайпциг.
Радиотелеграфно съобщение с Русия.
Конференция на пивоварите в София.
Срока за патентите.
За земледелците.
Конференция по митнишките формалности в Женева.
Обединяването на България.
По пазенето новите банкноти.
Външната търговия на кожи от дивеч.
Фирмените такси.
Отчет на Варненската популярна банка за 1922 год.
Катедра по българска стопанска и културна наука при Висшето търговско училище в Лайпциг.
Занаятчийски конгрес.
В-к `Бъдаще`.
Генерален консул в Бреслау (Германия).
По товаренето на вагоните през митнишките магазини.
Научно-техническа изложба по повод годишнина от създаване на Висшето техническо училище в града.
Записвания за Руския висш технически институт в Париж чрез представител в Габрово.
Филмът `Габрово` е завършен.
Сказка на агронома Дим. Попов.
Софийският театър `Мара Тотева` гостува в Габрово.
`Московски нощи` в Габровския театър.
Областният директор прие всички шефове на учрежденията, които дават отчет за дейността си.
Редакционни съобщения.
Директор на държавното техническо училище
В защита на текстилната ни индустрия.
Средния и нисшия технически персонал според закона на контрола на парните котли.
Пазарни цени на по-главните техн.-индустр. артикули.
Конкурс за пет стипендии (инженерно-технически специалности) за следване в Австрия и Германия.
Производството на цинк и олово в Горна Силезия.
Отопление с ацетилен.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Славянин
 Техника и стопанство
Data Tag
  1935 год.
  1931 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
Съответствия за:  Висши учебни заведения, технически
Резултати 1 - 9 от 10.стр.    1   2  
Serial's cover page 11 май 1886 год.     
Варненски новини [вестник]
бр. 5369, 08/08/1935
Serial's cover page Българската делегация в Греноб ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 398, 31/08/1925
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 25, 05/04/1923
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 27, 19/04/1923
Serial's cover page Голяма изложба в Дрезден върху ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 164, 17/03/1928
Serial's cover page Наша провинция     
Варненски новини [вестник]
бр. 5492, 08/12/1935
Serial's cover page По въпроса за висшето търговск ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 32, 25/05/1923
Serial's cover page Разни     
Български техник [списание]
бр. 4, 01/04/1920
Serial's cover page Разни     
Техника и стопанство [списание]
бр. 11, 15/07/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library