Start Over


Между Българската и Югославянската народни банки се постигна споразумение за откриване взеимно на безлихвени сметки.
Б.Н.Б. издаде наредба N 22.
Износът на българското розово масло.
Новият закон за изменение на митническата тарифа в Турция.
Преговори за подновяване на допълнителното търговско споразумение между Гързия и Югославия.
Сконтовия процент в Гърция.
Споразумение между Гърция и Югославия за обща продажба на опиума.
Износът на земеделски произведения от Югославия.
Вносът на салами, кондензирано мляко и консервивани яйца в Чехословакия.
Специалните организации за износ и стойността на златната крона в Австрия.
Конкурентноспособността на местното яйчарско производство в Германия.
Блокираните временно в Югославия кредити в динари на британски поданици и фирми.
Монетната реформа във Франция.
Двестате фамилии на Франция.
Положението на пшеницата на международния пазар.
Влиянието на кризата върху спестовността.
Коопериране на лозари и винари.
Седмица на българското вино.
Тифус по птиците.
Пазарът на овощията в чужбина - Берлинския пазар.
Виенският пазар на 21. IX.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Източна мисъл
 Народна воля
 Ново единство
 Последни новини
 Ратник
 Свободен глас
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговско-промишлена защита
 Утринна заря
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1911 год.
  1900 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Пазари, международни
Резултати 1 - 9 от 64.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8  
Serial's cover page Близките и далечни чужди житни ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 737, 26/08/1926
Serial's cover page България и чуждите пазари     
Източна мисъл [вестник]
бр. 17=18, 15/06/1933
Serial's cover page Варненска стокова борса     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 17, 13/05/1922
Serial's cover page Външен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 3, 01/07/1936
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Народна воля [вестник]
бр. 17, 02/10/1932
Serial's cover page Германската валута ще се прова ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5588, 14/03/1936
Serial's cover page Германското влияние в Турция     
Добруджански новини [вестник]
бр. 267, 12/07/1936
Serial's cover page Голямо покачване на цените на ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5733, 07/08/1936
Serial's cover page Голямото понижение на храните ...     
Ратник [вестник]
бр. 9, 20/09/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library