Start Over


Стопанският живот в града след Междусъюзническата война.
Значение на водните пътища в политическия, културен и икономически живот на народите изобщо.
Дунава като международна река и значението и за България.
Статистически данни.
Дунавските търговски флоти на съкрайбрежниците.
Необходимост от обективно разглеждане на въпроса.
Еволюция на идеята за създаване на българско параходство по Дунава.
Клаузите на мирния договор, касающи мореплаването по Дунава.
Нуждата от създаване на народно дунавско корабоплаване и целите, които то има да преследва.
Основите, на които трябва да се съгради дунавското ни параходно съобщение.
Кога да се създаде Българското параходно дружество.
В какъв размер да се образува Българското Дунавско параходно дружество.
Приложение.
Мореплавание.,Пристанищно дело.
Корабостроение.,Вътрешни водни пътища.
Риболовство.,Рибна индустрия.
Солопроизводство.,Морелечение.,Морето като източник на физическото и нравственото възпитание на човека.
Морезнание.,Морско законодателство.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1913 год.
Съответствия за:  Стопанска история
Резултати 1 - 9 от 35.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page Българското народно стопанство ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 8, 01/12/1928
Serial's cover page Варна като вносно-износен търг ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 1, 18/07/1936
Serial's cover page Варна като пристанищен и търго ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 155, 14/01/1928
Serial's cover page Грузиния - родината на Йосиф С ...     
Последни новини [вестник]
бр. 69, 21/07/1940
Serial's cover page Дедеагач преди 4 месеци и сега     
Свободен глас [вестник]
бр. 10, 30/11/1913
Serial's cover page Дунава като международен воден ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 5, 01/01/1923
Serial's cover page Значението на морето за стопан ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 6, 01/04/1923
Serial's cover page Използвание на морето     
Морска библиотека [списание]
бр. 10, 01/12/1924
Serial's cover page Индустрията в гр. Варна и окол ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 14, 01/02/1937


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library