Start Over


Залесяване на пороищата в Плевенско.
Парната сонда в Ломския каменовъглен басейн.
Залесяване на хълмовете около Карнобат.
Печалбата от журналистическата лотария се падна в Хасково.
Снегът в Бургаска област.
Залесяване на мочурливите места в Бургаска област.
Отпуснати зърнени храни за гладуващите от с. Средец, Бургаско.
Сурови материали и земни богатства в Русия.
Добив на каменни въглища в Горна Силезия.
Износ на минерали от Австрия за 1920г.
Увеличаване на вносните мита на захарта в Югославия.
Вносът през Варненската митница.
По данъчния въпрос.
Износът ни през м. септемврий.
За военния данък.
Унгарски индустриалци у нас.
Новата временна тарифа.
Казанлъшката изложба.
Алуминиевите монети.
Закриване на някои тютюневи фабрики.
Златоносните руди в Чирпанско.
Падналите дъждове.
Предстояща конференция.
Из Земледелската банка.
Доклад на Бернес Стевени пред Лондонската търговска камара.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджанска поща
 Економистъ
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски сговор
 Последни новини
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
Съответствия за:  Полезни изкопаеми
Резултати 1 - 9 от 33.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page Американското Средиземно море     
Морски преглед [списание]
бр. 171, 15/08/1942
Serial's cover page Брикетиране на каменни въглища     
Български техник [списание]
бр. 8, 01/10/1922
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3808, 21/01/1935
Serial's cover page Вносът на желязна руда от С. Р ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 26, 01/04/1940
Serial's cover page Външен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 4, 01/10/1939
Serial's cover page Външни съобщения     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 507, 11/04/1921
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3, 25/10/1923
Serial's cover page Газ (Петрол)     
Училищна практика [списание]
бр. 2, 01/02/1907
Serial's cover page Едно изявление за Русия и нейн ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 202, 12/01/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library