Start Over


Указ за наначаването на г-н Симеон Николенко, досегашен кмет на гр. Каварна за префект на нашия окръг.
Констнтуирване на общинската управа.
Временно заемащия поста на окръжен лесничей е отзован.
В Кюстендженския окр. затвор лежат оковани няколко нещастни българи.
Разгледани обвинения срещу пограничния поручик Навасад.
Куцовлаха - колонист настанен в дома на жителя от с. Небикуюсу г. Иван Петков е малтретирал жената — готвачка в чифлика му.
В утрешния брой ще дадем едно много интересно интервю с финансовия началник на Калиакренския окръг.
Българското Културно Общество дава литературно-муаакална вечер при най-разнообразн програма.
Комисия за изкопаване на кладенец в лозята.
Стопанисването на горите по досегашния начин донася еднакво щети на държавата и на местните жители.
В местната Земледелска Камара е пристигнало голямо количество люцерново семе за посев.
Днес ще премине през града ни Княз Николае, за да посети майка си кралица Мария в двореца в Балчик.
Нашия вестник е вече в 11 брой.
Вчера замина за Букурещ г-н Матей Стефанов, депутат от окръга ни.
Оплаквания на селяните от Богданово от македонците-колонисти.
Докторант Васил Зеленодръвски ще чете реферат на тема: `Опитите на Доктор Воронов за подмладяванието`.
Министерството на земледелието е решило да субсидира покупката на някои земледелски машини.
Г-н Христо Стефанов, нашия кандидат сенатор е направил подробно изложение за положението на колонизацията в нашия окръг.
Задържани селяни от с. Пчеларово, за неявяване пред съдия.
Земледелския синдикат `Калиакра` уведомява всички свои членове и земледелци от окръга, че през настоящата година ще достави добро качествена и ефтина манила.
Покана за записване на абонати за българското илюстровано списание `Кръгосвят`.
Множество случаи за конфликти между колонистите и местното население.
Оплаквания на селяни за неизплатени доставки на земеделски продукти от разни институции.
Това лято в блатото Вая, край Бургаз са били извадени кръгло 100 000 кгр. риба.
В района на гара Кричим се произвежда най-много червен пипер у нас.
[Измамена от ясновидка в Русе].
Световен стопански преглед за 1936 г.
Въоръжения и стопанство.
Съед. Щати не желаят вече злато.
Английската компенсационна система.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Земледелски глас
 Културен преглед
 Куриер
 Народен глас
 Народна воля
 Народна дума
 Ново единство
 Последни новини
 Ратник
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Продукти, земеделски
Резултати 1 - 9 от 72.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Serial's cover page Zemedelska Jednota Ceskosloven ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 751, 25/02/1927
Serial's cover page Аграрна структура, земеделска ...     
Економистъ [списание]
бр. 4, 01/10/1942
Serial's cover page Беломорска Тракия     
Последни новини [вестник]
бр. 88, 01/12/1940
Serial's cover page Българските индустриалци се оп ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5679, 14/06/1936
Serial's cover page Бюро за продоволствието в Пари ...     
Последни новини [вестник]
бр. 67, 07/07/1940
Serial's cover page Вести     
Добруджански куриер [вестник]
бр. 1, 06/04/1930
Serial's cover page Вести     
Добруджански куриер [вестник]
бр. 11, 27/04/1930
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5859, 11/12/1936
Serial's cover page Външен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1937


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library