Start Over


Указ за наначаването на г-н Симеон Николенко, досегашен кмет на гр. Каварна за префект на нашия окръг.
Констнтуирване на общинската управа.
Временно заемащия поста на окръжен лесничей е отзован.
В Кюстендженския окр. затвор лежат оковани няколко нещастни българи.
Разгледани обвинения срещу пограничния поручик Навасад.
Куцовлаха - колонист настанен в дома на жителя от с. Небикуюсу г. Иван Петков е малтретирал жената — готвачка в чифлика му.
В утрешния брой ще дадем едно много интересно интервю с финансовия началник на Калиакренския окръг.
Българското Културно Общество дава литературно-муаакална вечер при най-разнообразн програма.
Комисия за изкопаване на кладенец в лозята.
Стопанисването на горите по досегашния начин донася еднакво щети на държавата и на местните жители.
В местната Земледелска Камара е пристигнало голямо количество люцерново семе за посев.
Посещение на всички наши народни избраници в Букурещ.
На 10 май се отбеляза празника на обединението на двете румънски княжества Мунтения и Молдова.
Министерство на земеделието бави решаването на въпроса за псабищата.
Очаква се префектурата да издаде подробни наставления за борбата срещу нашествието на скакалци.
Полицията е конфискувала револвера на побойника Георги Карт, уволнен общински касиер.
Българските власти са предали на румънските граничари бандитите нападнали с. Кочмар.
Край града ни е направено по най-модерен начин опитно поле на земеделската камара.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Здравие
 Известник
 Киноек
 Морски ратник
 Народна воля
 Народна самозащита
 Народна сила
 Ново единство
 Последни новини
 Свободен глас
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Произшествия
Резултати 1 - 9 от 214.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page 1000 въглекопачи барикадирани ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3830, 12/02/1935
Serial's cover page 200 души отровени     
Варненски новини [newspaper]
бр. 328, 02/07/1925
Serial's cover page 26 души убити в Турция     
Добруджански новини [newspaper]
бр. 270, 15/08/1936
Serial's cover page 7 часова отчаяна борба на две ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5411, 19/09/1935
Serial's cover page Бюлетин за станалите произшедс ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 24, 26/06/1910
Serial's cover page Бюлетин за станалите произшедс ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 27, 19/07/1910
Serial's cover page Бягащите биволи из улиците на ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3895, 18/04/1935
Serial's cover page Вести     
Добруджански куриер [newspaper]
бр. 1, 06/04/1930
Serial's cover page Вести     
Добруджански куриер [newspaper]
бр. 21, 14/05/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library