Start Over


Мерки за подобрение на железопътния превоз.
Реколтата.,По продажбата на гербовите марки.
Вносът през Варненската митница.
Пътниците за Турция.
За поръчките в Рур, направени преди окупацията.
Конференцията по превозната служба.
Конгресът на мелничарите.
Курс по дърводелство в Трявна.
Един позив.
Протестирани полици в района на Варненската камара.
По железопътната служба.
Кредит за търговците, индустриалците и занаятчиите.
Електрическо осветление във Варна.
Международен конгрес на средните класи.
Стопански сговор.
Мерки против тайния внос.
Чехословашко дърводелско училище.
Търговско-индустриалния кредит на БНБ.
Банкнотното обръщение у нас.
По цените на бакъра и петрола.
Износът през Варненската митница.
Кошничарска изложба във Варна.
Консумацията на месо в гр. Варна.
Висшият стопански съвет.
Продължение на мораториума.
Кредитиране на кооперациите.
За Държавния вестник.
Луксозните стоки в Австрия.
По обгербваните бележки за покупки и консумация.
На специализация в Дрезден.
`Икономически живот` - нов икономически вестник.
Сведения за състоянието на земледелието в района на камарата.
Резолюция на мелничарския конгрес.
Ново параходно представителство.
Пътниците за Турция.
Нов български консул в Царград.
Намаление вносните мита.
Областни събрания.
Занаятчийско протестационно събрание.
Дърводелска трудова работилница в Шумен.
Румънските занаятчии.
По трудовата повинност на занаятчиите.
Фонд занаятчийска литература.
Непоносими данъци.
По ограниченията на грънчарското производство.
Курс по керамичното производство.
Дърводелско училище в гр. Берковица.
Допълнителен занаятчийски 50 милионен кредит.
Празника на дърводелците и тенекеджиите във Варна.
Модерно столарство.
Занаятчиите пред празниците.
Дърводелците и кооперациите.
Сарачите в Шумен.
Как се познават въглищата по външния им вид?
Как става боядисването на дървото?
Кафяв байц.
Черен байц.
Лак за черни дъски.
Как се практически анализира водата за питание на котлите?
I. Благоустройството на града.
А. Улици.
Б. Водно-канализационни работи.
В. Електрическото осветление.
II. За поминъка на града.
1. За търговията.
2. За нашето летовище.
3. За лозарството.
4. Млекарството.
5. За дърводелския поминък.
III. Културно дело.
I. Грижи за учебното дело.
II. Общинска библиотека.
III. Театрално дело.
IV. Има и други културни институти.
IV. Други въпроси.
1. Нотариални актове за дворните места на бездомниците.
2. За пожарното дело.
3. За санитарното дело.
4. За безработицата.
5. За облегчение прехраната на града.
6. За финансовото положение на общината.
Заключение.
Комитетът на благотворителността.
Мистериозно убийство.
Интересна карикатурна изложба.
Художествена изложба в училище `Сулини`.
Тримесечен курс по столарство.
Общинският съветник с обстойни сведения за финансовото положение на общината.
Политическа реч на г. Григор Василев.
Списък на печелившите номера от томболата на женското благотворително д-во `Майка`.
`Тайните на Ривиера` в кинематографа градина `Червен рак`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Ново училище
 Работническа искра
 Черно море
Data Tag
  1936 год.
  1935 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1910 год.
  1904 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Дърводелство
Резултати 1 - 9 от 24.стр.    1   2   3  
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 41, 27/07/1923
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 42=43, 09/08/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 15, 25/01/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 43=44, 08/08/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 13, 16/01/1925
Serial's cover page Из занаятчийската анкета     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 26, 12/04/1923
Serial's cover page Из практиката за практиката     
Български техник [списание]
бр. 4, 01/04/1920
Serial's cover page Изложението от кмета г. Н. Поп ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 196, 29/01/1929
Serial's cover page Местна хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 693, 19/07/1915


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library